Tuesday, 26 June 2018 10:42

Speciālo atļauju (licenču) reģistrs

 Licences
Nr.

Derīgums

Pārvadātājs,
Reģ.Nr.

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi

Lēmuma
pieņemšanas
datums

 ZPR-TX/18L/1

22.06.2018. -
21.06.2022.

 IK "DZINTARS JAKUTĀVIČS",
43602027861

 1,00 0,60 0,15 - 21.06.2018.
ZPR-TX/18L/2

17.07.2018. -
16.07.2022.

IK "DMITRIJS DOROFEJEVS"
43602027753

0,71 0,71 0,12 - 17.07.2018.
ZPR-TX/18L/3 01.08.2018. -
31.07.2022.
IK "JZ315"
40002174683
1,00 0,80 (diena)
1,00 (nakts)
0,20 - 31.07.2018.