Zemgalē publiskai apspriešanai nodod deinstitucionalizācijas plāna 1. redakciju

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome ar 17.10.2017. lēmumu Nr. 4/29 apstiprina, un nodod publiskai apspriešanai Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. redakciju.

Atzinīgi novērtē Zemgalē paveikto meliorācijā

Iepazīstoties ar sasniegtajiem rezultātiem ZPR un citu Zemgales reģiona partneru ieviestajā projektā “NutrInflow”, meliorācijas eksperti no Somijas un Zviedrijas pozitīvi novērtējuši īstenotās aktivitātes.

Alternatīvā enerģija transportam kļūs populārāka

Attīstoties iespējām, jau tuvākajā laikā pircējiem izvēlē starp automašīnu ar benzīna vai dīzeļdegvielas dzinēju jāapsver arī elektromobiļu iegāde - tā secinājuši uz ZPR rīkotajām apmācībām sanākušie zinātāji un entuziasti.

Tiek izsludināts konkurss pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem organizē konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Debatēs iezīmē Zemgales reģiona aktivitātes “zaļajā transportā”

Turpinot pasākumus “zaļā transporta” jomā, ZPR rīkotajā domnīcā par atjaunojamo energoresursu izmantošanu iesaistītie eksperti pārrunājuši reģionam aktuālākos risinājumus.

Tuvojas pēdējais brīdis iesaistīties siltināšanas programmā

Tiekoties ar Zemgales reģiona pašvaldību vadītājiem un ieskicējot daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmu, attīstības finanšu institūcijas “Altum” pārstāvji aicinājuši nekavēties ar siltināšanas projektu iesniegšanu.

Spriež par lauku uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu

Tiekoties ar ekspertiem no dažādām nozarēm, projekta “INNOGROW” iesaistīto pušu darba grupas sanāksmē debatēts par iespējām uzlabot lauku uzņēmumu konkurētspēju, palielināt eksportu un veicināt jaunus uzņēmējdarbības modeļus.