Piektdiena, 03 Marts 2017 22:00

Zemgale skaitļos

*Attēli klikšķināmi palielināšanai

Iedzīvotāju blīvums Zemgalē (cilvēki uz km2)

Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2011.gada līdz 2015.gadam (procentos)

 

LIelākie uzņēmumi Zemgalē (pēc nodarbināto skaita)

Kartogrāfiskais materiāls sagatavots, izmantojot GIS "Latvija 10.1" vektordatu pamatnes,
dati par uzņēmumiem no LURSOFT

 

Zemgales reģiona pašvaldību salīdzinošie rādītāji (uz 2015.gada 1.janvāri)

Administratīvā teritorija

Iedzīvotāju skaits

Platība (km²)

Iedzīvotāju blīvums (cilvēki uz vienu km²)

Bezdarba līmenis procentos (uz  31.01.14.)

Attālums līdz Rīgai no novada centra (km)

Jelgava

57180

60

953

7

47

Jēkabpils

23019

25

921

10

143

Aizkraukles novads

8484

102

83

10

90

Aknīstes novads

2836

285

10

11

197

Auces novads

6762

517

13

12

104

Bauskas novads

24308

786

31

9

67

Dobeles novads

20878

888

24

10

78

Iecavas novads

8703

312

28

6

44

Jaunjelgavas novads

5578

684

8

13

91

Jelgavas novads

23360

1317

18

9

47

Jēkabpils novads

4772

905

5

10

165

Kokneses novads

5295

361

15

8

100

Krustpils novads

5908

811

7

12

165

Neretas novads

3706

645

6

12

108

Ozolnieku novads

9634

286

34

7

42

Pļaviņu novads

5343

376

14

11

121

Rundāles novads

3531

231

15

11

80

Salas novads

3646

317

12

13

135

Skrīveru novads

3508

105

33

8

70

Tērvetes novads

3438

224

15

11

91

Vecumnieku novads

8375

844

10

78

55

Viesītes novads

3886

651

6

12

170

*Statistikas dati no CSB