Administrācijas struktūra

zpr struktura

 

 

Amatpersonu un darbinieku atalgojums: