Sākas balsošana par Latvijas, tostarp Zemgales, ainavu dārgumiem

Ainavu ekspertu padome* kopā ar Plānošanas reģioniem turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirza 243 ainavas. Visas Latvijas ainavu dārgumiem pieteiktās ainavas ir izvērtētas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Informācija par 243 ainavām, kas…

Pagastu stāsti: uzņēmējdarbība Iecavas novadā

ZPR turpina pērn Vilcē un Gailīšos aizsāktos pagastu stāstus uzņēmējdarbības kontekstā, taču šoreiz iznāk vēstīt par veselu novadu, jo administratīvi teritoriālās reformas laikā Iecavas pagasts iztika bez kaimiņu teritoriju pievienošanas un vienatnē pārtapa par gana…

Zemgales Kultūras programmā šogad pabeigto un vēl nepabeigto projektu apskats

Turpinoties Latvijas Valsts mežu atbalstītajai Zemgales kultūras programmai, kas 2017.gadā atbalstījusi 45 reģionāla un vietēja mēroga kultūras projektus par kopējo summu 71 295 eiro, šovasar jau noslēgušies vairāki projekti, bet daudzas kultūras aktivitātes vēl tikai…

Saņemti 950 ainavu dārgumu pieteikumi, tostarp gandrīz no visām Zemgales pašvaldībām

Ar ievērojamu iedzīvotāju atsaucību ir noslēdzies Latvijas simtgades aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” pirmais solis – saņemti 950 pieteikumi par vietām un objektiem, kurus virza iekļaušanai…

Apstiprināta ZPR Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs

18. jūlijā notikušajā vietējo pašvaldību kopsapulcē apstiprināts jaunais Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs, ko veido 22 reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Drīzumā atvērs Aizkraukles Uzņēmējdarbības centru

Īstenojot INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā", Aizkraukles novadā tuvākajā laikā tiks atvērts Uzņēmējdarbības centrs, kuram nesen izvēlēta vadītāja.

Eksperti vienojas par zaļā publiskā iepirkuma attīstīšanas virzieniem

Jūnija beigās uz pirmo darba grupu sanākušie projektā “Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos” iesaistīto pušu pārstāvji kopīgi vienojušies, ka valstī nepieciešams turpināt popularizēt tos iepirkumus, kas veidoti, akcentējot prasības pret vidi.