Zemgales Plānošanas reģions

Sabiedrības līdzdalības process

DokumentiPublicēšanas datums

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2016. gada 19. janvāra lēmumu Nr.152 ir apstiprināts aktualizētais Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas Rīcības plāns 2015. - 2030. gadam.

Attīstības programma 2015 - 2020: Rīcības plāns

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 18.augusta lēmumiem Nr.130 un Nr.131 tika apstiprināti Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2030.gadam un attīstības programmas 2015. - 2020.gadam projekti.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030, attīstības programma 2015-2020: esošās situācijas raksturojums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030

Attīstības programma 2015-2020: stratēģiskā daļa

Attīstības programma 2015-2020: rīcības plāns 2015-2020

Izstrādes pārskats

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 20.aprīļa lēmumiem Nr.116 un Nr.117 tika apstiprināti Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2030.gadam un attīstības programmas 2015. - 2020.gadam projekti.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030, attīstības programma 2015-2020: esošās situācijas raksturojums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030

Attīstības programma 2015-2020: stratēģiskā daļa

Attīstības programma 2015-2020: rīcības plāns 2015-2020

Izstrādes pārskats

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 17.marta lēmumiem Nr.111 un Nr.112 Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas ar grozījumiem tiek nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai no 2015.gada 25.marta līdz 2015.gada 10.aprīlim.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, attīstības programma 2014-2020: esošās situācijas raksturojums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030

Attīstības programma 2014-2020: stratēģiskā daļa

Attīstības programma 2014-2020: rīcības plāns 2015-2020

Priekšlikumi iesniedzami, nosūtot to uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2014.gada 21.novembra lēmumiem Nr. 82 un 83  Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas tiek nodotas publiskai apspriešanai no 2014.gada 21.novembra līdz 2014.gada 22.decembrim.

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2014.gada 16.decembra lēmumu Nr.90, Stratēģijas un Programmas 1.redakciju publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015.gada 31.janvārim.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, attīstības programma 2014-2020: esošās situācijas raksturojums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030

Attīstības programma 2014-2020: stratēģiskā daļa

Attīstības programma 2014-2020: rīcības plāns 2015-2020

Priekšlikumi iesniedzami, aizpildot APTAUJAS ANKETU, un nosūtot to uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes notiks 2014.gada 17.decembrī plkst. 11 Aizkraukles pilsētas bibliotēkas zālē, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē, un 2014.gada 18.decembrī plkst. 11 Jelgavas novada sēžu zālē, Pasta ielā 37, Jelgavā.

Rundāles novada dome informē, ka saskaņā ar Rundāles novada domes 2014. gada 26.jūnija lēmumu Nr.4. (prot. Nr.6) ir nodota publiskajai apspriešanai Rundāles novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcija. Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas periods tiek noteikts no 2014. gada 30.jūnija līdz 2014.gada 28.jūlijam.

Ar Tērvetes novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmumu Nr.10/5 Tērvetes novada pašvaldība nodod sabiedriskajai apspriešanai Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2030.gadam projektu. Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 01.07.2014. līdz 31.07.2014.

Zemgales plānošanas reģions informē, ka saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes (ZPRAP) 21.05.2013.  lēmumu Nr. 33 prot. Nr.6.  un lēmumu Nr.32 prot. Nr.6., kas pieņemti pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma (08.05.2008.) 6. pantu un 10.pantu, un Teritorijas attīstības plānošanas likuma (13.10.2011.). 5. pantu, 11. pantu, 18. pantu, 19. pantu. ZPRAP lēmumu  Nr. 33 (Protokols Nr.6) un lēmumu Nr.32 (Protokols Nr.6) no 21.05.2013., un saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona nolikumu, ir nolemts uzsākt Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādi.

Pamatojoties uz 2014.gada 24.janvāra Aizkraukles novada domes sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1, 2.§), „Par Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2025.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai”, lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1, 3.§) „Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un  lēmuma Nr.4 (protokols Nr.1, 4.§)  „Par Aizkraukles novada Integrētās attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizācijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai” tiek nodoti vairāki dokumenti (skat.dokumentā).

1 lapa no 3

Notikumu kalendārs

Maijs 2016
P O T C P S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

zuc banneris


Jūs atrodaties: Sākums Attīstības plānošana Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalība Sabiedrības līdzdalības process