Piektdiena, 03 Marts 2017 22:00

Zemgale skaitļos

*Attēli klikšķināmi palielināšanai

Iedzīvotāju blīvums Zemgalē (cilvēki uz km2)

karte iedzivotaju blivums

 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2011.gada līdz 2015.gadam (procentos)

karte iedzivotaju skaita izmainas

 

Bezdarba līmenis Zemgalē (procentos)

karte bezdarba limenis

 

Kartogrāfiskais materiāls sagatavots, izmantojot GIS "Latvija 10.1" vektordatu pamatnes,
dati no CSP un NVA

 

Zemgales reģiona pašvaldību salīdzinošie rādītāji (uz 2017.gada 1.janvāri)

Administratīvā teritorija

Iedzīvotāju skaits

Platība (km²)

Iedzīvotāju blīvums (cilvēki uz vienu km²)

Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2013. līdz 2017. gadam

Bezdarba līmenis 2017. gada augustā

Jelgava

56743

60

946

-2%

3,7%

Jēkabpils

22412

25

896

-6%

5,7%

Aizkraukles novads

8256

102

81

-5%

6,7%

Aknīstes novads

2791

285

10

-4%

4,5%

Auces novads

6413

517

12

-10%

6,7%

Bauskas novads

23387

786

30

-6%

4,6%

Dobeles novads

20080

888

23

-7%

5,2%

Iecavas novads

8455

312

27

-5%

3,2%

Jaunjelgavas novads

5334

684

8

-7%

6,3%

Jelgavas novads

22443

1317

17

-8%

4%

Jēkabpils novads

4548

905

5

-8%

5,3%

Kokneses novads

5099

361

14

-5%

5,4%

Krustpils novads

5747

811

7

-5%

6,6%

Neretas novads

3507

645

5

-9%

7,6%

Ozolnieku novads

9609

286

34

-2%

3,9%

Pļaviņu novads

5165

376

14

-7%

5,2%

Rundāles novads

3421

231

15

-7%

4,4%

Salas novads

3496

317

11

-8%

5,5%

Skrīveru novads

3413

105

33

-6%

5,5%

Tērvetes novads

3398

224

15

-5%

5,7%

Vecumnieku novads

7999

844

9

-7%

4,1%

Viesītes novads

3701

651

6

-8%

5,6%

*Statistikas dati no CSB