ZPR Attīstības padomes sēde
Otrdiena 16 Janvāris 2018, 11:00 - 14:00

DIENAS KĀRTĪBA

1. Par Zemgales plānošanas reģiona 2018. gada Darba plānu apstiprināšanu
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

2. Par Zemgales plānošanas reģiona 2018. gada budžeta apstiprināšanu
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

3. Par projekta „Zemgales kultūras programma 2018” iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursam
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

4. Atskaite par pašvaldību dotāciju līdzekļu izlietojumu 2017. gadā
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

5. Par Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka darba atlīdzību
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

6. Par izmaiņām Zemgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

7. Informācija par aktualitātēm Sabiedriskā transporta padomes jautājumos
A. Okmanis - ZPR attīstības padomes priekšsēdētājs

Atrašanās vieta Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā