ZPR Attīstības padomes sēde
Otrdiena 16 Oktobris 2018, 11:00 - 13:00

DIENAS KĀRTĪBA

1. Par dalību Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2019”
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

2. Par atbalstu biznesa foruma Jēkabpilī “Izaicinājumi biznesa vidē” organizēšanai
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

3. Par ģimeņu izvirzīšanu Ziemassvētku pasākumam Rīgas pilī
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

4. Dažādi

4.1 Par ZPRAP pieredzes apmaiņas braucienu DI jautājumos un izbraukuma sēdes plānu
Aivars Okmanis - ZPRAP priekšsēdētājs, Santa Ozola - ZPR administrācijas vadītāja

4.2. LM atbildes vēstule “Par papildus valsts finansējuma nepieciešamību
Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”
Aivars Okmanis - ZPRAP priekšsēdētājs, Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

Atrašanās vieta Lones kultūras namā, Saukas pagastā, Viesītes novadā