ZPR Attīstības padomes sēde
Otrdiena 16 Oktobris 2018, 11:00 - 13:00

DIENAS KĀRTĪBA

1. Par dalību Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2019”
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

2. Par atbalstu biznesa foruma Jēkabpilī “Izaicinājumi biznesa vidē” organizēšanai
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

3. Par ģimeņu izvirzīšanu Ziemassvētku pasākumam Rīgas pilī
Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

4. Dažādi

4.1 Par ZPRAP pieredzes apmaiņas braucienu DI jautājumos un izbraukuma sēdes plānu
Aivars Okmanis - ZPRAP priekšsēdētājs, Santa Ozola - ZPR administrācijas vadītāja

4.2. LM atbildes vēstule “Par papildus valsts finansējuma nepieciešamību
Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”
Aivars Okmanis - ZPRAP priekšsēdētājs, Valdis Veips – ZPR izpilddirektors

Atrašanās vieta Lones kultūras namā, Saukas pagastā, Viesītes novadā

Aktualitātes

Pierakstieties uz mūsu mājas lapas jaunumiem un nenokavējiet Zemgales reģiona aktualitātes, kā arī informāciju par jaunākajiem semināriem

Kontaktinformācija

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  • Reģistrācijas Nr.: 90002182529

Sekojiet mums

Esiet ar mums sociālajos tīklos!