Otrdiena, 20 Marts 2018 12:05

Jelgavā Zemgales skolu gaišākie prāti piedalīsies zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Piektdien, 23. martā pulksten 10, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) galvenajā mītnē – Jelgavas pilī notiks Zemgales skolēnu reģionālā zinātniski pētniecisko darbu 9. konference.

 

Pirmo reizi, sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR), to organizē LLU, kas ir gan reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tāpēc pilsētās un novados uz konferenci izvirzīto labāko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau kopš marta sākuma aktīvi piedalās liels skaits LLU mācībspēku un zinātnieku.

“Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde ir skolēnu pirmie nopietnie soļi pētniecībā un patstāvīgā jaunu zināšanu ieguvē, kas vēlāk ļaus sekmīgi konkurēt plašā darba tirgū. Iespējams, šo skolēnu vidū ir topošie zinātnieki, no kuriem nākotnē būs atkarīgi Latvijas zinātniskie sasniegumi. Tāpēc svarīgi, ka Zemgales labāko zinātniski pētniecisko darbu autoriem konferencē būs iespēja satikt pieredzējušus LLU zinātniekus no kuriem daudz var mācīties, it īpaši inženierzinātnēs, biozinātnēs, sociālajās un vadībzinātnēs, kas ir mūsu universitātes stiprā puse ”, - uzsver LLU rektore Irina Pilvere.

Konferencē pavisam piedalīsies 215 skolēni, kuri mācās no 9. līdz 12. klasei, un 21 sekcijā aizstāvēs 186 zinātniski pētnieciskos darbus. Visvairāk darbu aizstāvēs Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā, kurā komisija vērtēs 16 darbus, Bioloģijas un Pedagoģijas sekcijā - katrā 15 darbus, bet Mākslas sekcijā – 14 darbus. Savukārt vismazākā sekcija būs Astronomijas. Tāpat neliels darbu skaits būs Tieslietu un Matemātikas sekcijā, katrā aizstāvēs trīs pētījumus.

Konferences dalībnieku vairākums ir no Jelgavas skolām, taču zinātniski pētniecisko darbu autori pārstāv arī Jēkabpils pilsētu, Aizkraukles, Aknīstes, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Kokneses, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novadu, kā arī kaimiņu reģiona Engures, Kandavas un Tukuma novadu.

Katras sekcijas labākie pētījumi tiks izvirzīti Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas norisināsies Rīgā 20. un 21. aprīlī. Turklāt pirmo (atsevišķās sekcijās - pirmo trīs) vietu ieguvēji Ķīmijas, Bioloģijas, Zemes zinātnes un/vai Ekonomiskās ģeogrāfijas, Fizikas, Astronomijas, Matemātikas, Veselība zinātnes, Socioloģijas, Ekonomikas, Vēstures, Tieslietu, Informātikas, Vides zinātnes, Inženierzinātnes, Mākslas sekcijā iegūs iespēju studēt LLU ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās. Pateicoties pašvaldību finansiālam atbalstam, katras sekcijas labākā darba autors vai autori saņems arī ZPR naudas balvu 50 eiro apmērā un piemiņas velti – vērtīgu grāmatu.

Paralēli konferencei norisināsies dažādi pasākumi LLU Atvērto durvju dienas ietvaros, bet konferences noslēgums plānots pulksten 16.00 Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrā LLU Aulā, kur nupat kā pabeigta vērienīga renovācija.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu atbalstītā projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists