Pirmdiena, 17 Septembris 2018 08:45

Zemgalē atzīmē Baltu vienības dienu un veido tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

Tieši pirms gada septembrī kaimiņvalsts Lietuvas pilsētā Palangā, Baltu vienības dienas svinību laikā notika jaunā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” (Balts Road) prezentācija un Tūrisma forums.

 

Pasākumā piedalījās projekta vadošā partnera Šauļu Tūrisma informācijas centra, Lietuvas Nacionālās reģionu attīstības aģentūras, Zemgales un Kurzemes Plānošanas reģiona, kā arī Talsu novada un Jelgavas pilsētas pārstāvji. Tad arī kļuva zināms, ka nākamās Baltu vienības dienas svinības rīkos Latvijā, vēl precīzāk – Jelgavā. Tagad, 22.septembrī gaidāmās Baltu vienības dienas Jelgavā svinību norises plašajā programmā iekļautas arī vairākas projekta un Zemgales Plānošanas reģiona atbalstītas aktivitātes.

Pasākuma programma lejupielādējama ZPR mājas lapā.

Projekta partneri, Jelgavas iedzīvotāji, pilsētas viesi un citi interesenti aicināti apmeklēt zinātnisko konferenci “Kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Lietuvas kultūrvēsturē”, kas pulksten 11 notiks Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Konferencē abu kaimiņvalstu lektori aplūkos tādas tēmas kā “Latviešu un lietuviešu atšķirīgais ceļš uz valstiskumu: vēsturiskā pieredze un izaicinājumi”, “Latviešu un lietuviešu valoda: kopīgais un atšķirīgais”, “Baltu uzkalniņu kultūra (1.-4.gs.). Austrumbaltija un Lielupes baseins” un “Latviešu un lietuviešu tautastērpi: kopīgais un atšķirīgais”. Vēl pie muzeja vēsturiskās ēkas notiks piemiņas plāksnes, kas veltīta Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņiem - lietuviešiem, kuri 1918. gada 16. februārī parakstīja Lietuvas Neatkarības aktu, svinīga atklāšana.

 

Savukārt Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā no pulksten 15 līdz 17., apliecinot latviešu un lietuviešu tautu vienotību, Latvijas un Lietuvas folkloras kopas “Dimzēns” un “Reda” izspēlēs katrai tautai raksturīgu kāzu rituālu. “Reda” atspoguļos līgavas atvadu vakaru, līgavaiņa sagaidīšanu un laulību rituālu, kas piemītošs 12.- 13. gadsimtam, bet “Dimzēns” – mičošanu kāda tā bija 18. gadsimtā. Būs arī mielasts ar abām kaimiņtautām raksturīgiem ēdieniem.

Gadskārtējās Baltu vienības dienas svinības Jelgavā kļūs arī par savdabīgu atskaites punktu līdz šim paveiktajam tūrisma maršruta “Baltu ceļš” izveidē. Sadarbībā ar muzejniekiem un vietējo pašvaldību speciālistiem zemgalieši veikuši jaunajam produktam atbilstīgu tūrisma resursu izpēti un novērtēšanu Zemgalē un Sēlijā, precizējuši svarīgāko objektu iekļaušanu gan kopējā, gan vairākos mazākos tematiskos maršrutos, uzsākuši mācības tūrisma nozares profesionāliem un potenciālajiem gidiem. Turpinās darbs pie maršrutu kartes, brošūras un informatīvu bukletu sagatavošanas.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2019. gada aprīlim un tā kopējais finansējums ir 763 402,38 eiro, tostarp ERAF finansējums – 648 892 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists