Otrdiena, 09 Oktobris 2018 07:55

Izzina Mančestras pieredzi zaļajā infrastruktūrā

Projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” pieredzes apmaiņas braucienā partneri guvuši plašas zināšanas un pieredzi, izzinot zaļās infrastruktūras, ainavu un teritoriju plānošanas principus, upju atjaunošanas, bioloģiskās daudzveidības un ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus.

Pirmā Pieredzes apmaiņas brauciena pirmā diena Mančestrā kopā ar Mersijas upes fonda pārstāvjiem Kerolainu Railiju un Maiku Dadiju tika aizvadīta, izzinot zaļās infrastruktūras un upju atjaunošanas pasākumus Mersijas upes sateces baseinā. Tika apmeklēta Irkas upe, Kersalas paliene un Salfordas apkārtne, apskatot īstenotos pasākumus ūdens kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, plūdu regulēšanas pasākumus un izzinot sabiedrības iesaistes un izglītošanas aktivitātes.

Turpinājumā projekta partneri devās uz ainavisko “Peak District” nacionālo parku, kur sākas Mersijas upe. Tiekoties ar parka darbiniekiem un ekspertiem, bija iespēja uzzināt plašāk par ainavu un teritorijas plānošanas principiem dabas aizsargājamās teritorijās, par apsaimniekošanas pasākumiem zaļajai infrastruktūrai un mitraiņu atjaunošanas pasākumiem ūdens kvalitātes nodrošināšanai, plūdu regulēšanai un CO2 piesaistei nacionālā parkā. Īpašu iespaidu atstāja plašās iespējas ikvienam interesentam iesaistīties un piedalīties dažādās parka aktivitātēs, piemēram, parka sakopšanas darbos, sugu monitoringā un zinātniskajās darbībās.

Noslēdzot izziņas braucienu, tika apmeklēta Liverpūle, kur Mersijas upe sasniedz Liverpūles līci. K.Railija un Pols Korners no Mersejas upes fonda klātesošajiem sniedza izsmeļošu informāciju par upes vēsturisko nozīmību industriālajā revolūcijā, kalpojot par galveno kuģu kravu transportēšanas ceļu no Liverpūles uz Mančestru un ūdens kvalitātes un vides problēmām, ko tā radījusi. Projekta partneriem bija arī iespēja apmeklēt Upes parku un projekta “Rivacre Brook” vietu, kur veikta infrastruktūras labiekārtošana un veikta upju atjaunošana.

Šo trīs dienu laikā gūts vispusīgs pārskats un jaunas zināšanas par Mersijas upes sateces baseinu, tā problēmām un risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanai un upju atjaunošanā, plānošanas principiem, vides apziņas celšanai un cilvēku entuziasmam, rūpējoties par dabas resursu saglabāšanu.