Trešdiena, 12 Decembris 2018 07:42

Konferencē Jelgavā izvērtē remigrācijas pilotprojekta rezultātus

Lai veicinātu aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos dzimtenē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) saskaņā ar 2016. gadā noteikto valdības rīcības plāna uzdevumu turpina īstenot projektu “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai”, kas paredz atbalstīt pasākumus ārzemēs dzīvojošo latviešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai, kā arī iesaistei Latvijas ekonomiskajā, kultūras un izglītības jomā.

Jau no 2018. gada sākuma Latvijas plānošanas reģionu padomēs darbojas pieci reģionālie remigrācijas koordinatori, kuri ikdienā komunicē ar ārvalstīs esošajiem latviešiem un izstrādā individuālus piedāvājumus, kas motivētu tautiešus atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinators Edgars Paulovičs norāda: “Remigrācijas tēma aizvien plašāk izskan sabiedrībā. Tas saistīts ne tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātēm, bet noteikti ar noskaņu visā valstī. Projekts faktiski sākās šī gada sākumā, līdz martam jau bija skaidrs, kuri darbinieki tiks iesaistīti no plānošanas reģioniem. Bet jau no marta esam ķērušies klāt savam tiešajam darbam – saziņai ar potenciālajiem remigrantiem.”

Lai izvērtētu nepilna gada laikā paveikto, otrdien Jelgavā, Ģ Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpās notika konference un diskusija “Aizbraukt vai atgriezties Latvijā - Zemgale”’. Tajā klātesot 13. Saeimā no Zemgales vēlēšanu apgabala ievēlētajiem deputātiem, VARAM pārstāvjiem, Zemgales reģiona pašvaldībām un to attīstības speciālistiem, kā arī reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem, notika 2018. gadā īstenotā remigrācijas pilotprojekta un tā aktivitāšu Zemgalē izvērtēšana, kā arī diskusijas par Diasporas likumiem un piederību Latvijai un pieredzes stāstiem par atgriešanos Latvijā.

Apkopojot remigrācijas pilotprojekta rezultātus VARAM ministra padomnieks Dainis Rijkuris konferencē paziņoja, ka līdz oktobra beigām remigrācijas projektā Latvijā atgriezušies 330 cilvēki, bet kopumā reģionālie koordinatori nepilna gada laikā komunicējuši ar vairāk kā 1300 ārzemēs dzīvojošām latviešu ģimenēm. Projekta apkopotie dati liecina, ka 353 cilvēki tuvākajā laikā vēl plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinators Edgars Paulovičs pastāstīja, ka 40% no kopējā cilvēku skaita, kas atgriezušies tieši Zemgalē, sastāda tieši ģimenes ar bērniem. Liela daļa remigrantu Latvijā atgriežas ar mērķi uzsākt savu uzņēmējdarbību, tāpēc ir izstrādāta arī speciāla atbalsta programma, kurā piedaloties ar savu biznesa plānu, remigrantiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Runājot par reģionālā koordinatora lomu remigrācijas procesa veicināšanā, Edgars Paulovičs uzsver: “Koordinatora loma ir komunikācijā, informatīvā materiāla sagatavošanā par pakalpojumiem, kas svarīgi cilvēkiem atgriežoties. Tiek organizēta konkrētu vajadzību apzināšana. Mēs bijām sagatavojuši anketas, lai redzētu cilvēku vajadzības un pieredzi, gan arī to reģionu, pilsētu vai pagastu, uz kuru cilvēks plāno atgriezties. Balstoties uz šo abpusējo informāciju tiek veidoti personalizēti piedāvājumi, gatavotas atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi cilvēkiem.”

Ģimenes, kas plāno atgriezties Latvijā, galvenokārt, interesējas par izglītības iestādēm, atbalsta pasākumiem un latviešu valodas apguves iespējām. Tomēr aktuālākais jautājums vienmēr ir par dzīvesvietas un darba iespējām. Lai palīdzētu reemigrantiem rast atbildes uz šiem jautājumiem, reģionālie remigrācijas koordinatori sadarbojas ar dažādām valsts un pašvaldību institūcijām.

Kopumā izvērtējot remigrācijas pilotprojekta rezultātus, var teikt, ka 2018. gada laikā projekts ir sekmīgi īstenots, jo nepilna gada laikā Latvijā atgriezušās 124 ģimenes jeb 330 cilvēki, pateicoties reģionālo remigrācijas koordinatoru darbam, jau tuvākajā laikā uz dzīvi Latvijā plāno atgriezties vēl 353 cilvēki.

Gunta Ločmele
Radio1.lv