Ceturtdiena, 03 Septembris 2020 07:28

Auces novadā izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Zemgalē darbību uzsāk arvien jauni sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. Jūlijā projekta “Atver sirdi Zemgalē” komanda saņēma ielūgumu un devās uz Dienas aprūpes centra “Bēne” atklāšanu. Centrs “Bēne” izveidots Auces novadā, Bēnē, Stacijas laukumā 8. Tas veidots, kā Auces Sociālā dienesta struktūrvienība un pašvaldība paredzējusi sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī bērniem un ģimenēm, kas ir pakļauti dažādām sociālā riska situācijām. Centrā vienlaikus varēs uzturēties 10 bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

IMG 5274

Dienas aprūpes centru Auces novada pašvaldība izveidojusi veicot ieguldījumus vietā, kur agrāk bija rotaļu istaba un skola. Vēl ēkā atrodas bibliotēka, datoru telpa un sociālā dienesta klientu pieņemšanas kabinets. Pati ēkas atrodas pagasta centrā, netālu no rotaļu laukuma un skolas. Centra izveidei Auces pašvaldība piesaistījusi 12,5 tūkstošus EUR ERAF finansējuma un ieguldījusi 8,6 tūkstošus EUR pašvaldības līdzekļu. Lai tā atbilstu jaunajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu prasībām, 2020. gada 23. jūlijā centrs veiksmīgi tika reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā.

Šobrīd centru “Bēne” apmeklē četri bērni. Vienam bērnam pakalpojums ir piešķirts un tiks apmaksāts projekta “Atver sirdi Zemgalē ietvaros”, trīs bērniem centra apmeklējumu apmaksās Auces pašvaldība.

IMG 5251

Gatavojot Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānu, tika apzināts, ka Auces novadā dzīvo 31 bērns ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti. 7 no šiem bērniem projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros tika izvērtēti un viņu individuālajos atbalsta plānos norādīts, ka viņiem nepieciešams dienas aprūpes centra pakalpojums. Jaunizveidotais dienas aprūpes centrs “Bēne” būs vienīgais šāda veida pakalpojums Auces un apkārtējos novados, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT).  Tērvetes novads DI ietvaros neveido sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt Dobeles novads procesā atteicies no Dienas aprūpes centra bērniem ar FT veidošanas ieceres. Tērvetes novadā dzīvo 17 bērni ar invaliditāti, no tiem projekta ietvaros izvērtēti 7, Dobeles novadā attiecīgi dzīvo 91 bērns un izvērtēti - 25. Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētajiem bērniem, kas apmeklēs dienas aprūpes centru, pakalpojuma izmaksas tiks kompensētas no ESF līdzekļiem, pārējām ģimenēm pakalpojumu būs iespējams saņemt, vēršoties savā sociālajā dienestā ar iesniegumu par dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu vai pašiem nopērkot un apmaksājot.    

IMG 5252

Kā pastāstīja Auces Sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra “Bēne” vadītāja Evita Mežule, ikdienas radošās nodarbības, ar sociālā darbinieka uzraudzību un atbalstu, vadīs aprūpētāja Andra Matveja, kurai ir daudz dažādu ideju, kā ieinteresēt bērnus apmeklēt nodarbības. Vecāki tiek aicināti apmeklēt un iepazīties ar jaunatvērto dienas centru tā darba laikā - no otrdienas līdz sestdienai, laikā no plkst. 10.00-18.00. Dienas centra darbinieki iepazīstinās ar piedāvāto pakalpojumu klāstu un dažādu nodarbību iespējām. Vecākiem būs iespēja gan darboties ar bērnu kopīgās aktivitātēs, gan arī atstāt centra darbinieku uzraudzībā un doties savās gaitās. Centrā iecerēts piedāvāt arī dažādu speciālistu konsultācijas - psihologa, logopēda, fizioterapeita u.c. Centra darbinieki turpina veidot un papildināt pakalpojuma saturu un veidot sadarbību ar ģimenēm.

Ilva Kalnāja, projekta "Atver sirdi Zemgalē" komunikāciju speciāliste

Foto: I.Kalnāja