Pirmdiena, 19 Oktobris 2020 08:41

Noticis seminārs “Remigrācijas nozīme Zemgalē”

Norisinājies Zemgales Plānošanas reģiona īstenotais seminārs “Remigrācijas nozīme Zemgalē”, kura mērķis bija veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, informējot diasporu un remigrantus par aktualitātēm. Semināru apmeklēt bija aicināti pašvaldību pārstāvji, remigranti un ģimenes, kuru piederīgie plāno atgriezties Latvijā.

Atklājot pasākumu, sanākušos uzrunāja Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) izpilddirektors Valdis Veips, kurš remigrācijas koordinatoriem vēlēja sekmīgu un panākumiem piepildītu darbu, palīdzot tautiešiem atgriezties mājās. Daudzslāņainas un vērtīgas diskusijas pasākuma laikā ievadīja semināra moderators Ansis Bogustovs.

ZPR remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa vēstīja, ka kopš 2018. gada sagatavoti 689 individuālie piedāvājumi un atgriezušās 169 personas. Kā galvenās problēmas viņa akcentēja pašvaldību mājvietu iespējas, rindas bērnudārzos un pienācīgu atalgojumu darbavietās. Vidējais remigrantu ģimenes portrets ir vecāki ar diviem bērniem, kuri pēc 10 Lielbritānijā pavadītiem gadiem vēlas atgriezties mājās un kuriem ir nepieciešama informācija par bērnu dārzu un skolu, latviešu valodas apguvi, dzīves vietu un psiholoģiskā atbalsta saņemšanu. “Šobrīd ārzemēs dzīvo ļoti daudz Latvijas valstspiederīgo un viņu ģimenes. Koordinatori reģionos vēlas sniegt informāciju dažādos jautājumos tiem, kuri plāno vai ir jau izlēmuši atgriezties Latvijā. Grūtākais, lai mainītu savu dzīvi ir spert pirmo soli – tādēļ ļoti svarīgi ir nokārtot dokumentus mītnes zemē,” komentē A. Spalviņa.

Ar Jēkabpils aktivitātēm un rezultātiem projekta “Remigrācijas sekmēšanas pasākumi pašvaldībās” konkursā iepazīstināja vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Trukšāne. Projekta laikā izstrādāts informatīvs materiāls par Jēkabpili latviešu un angļu valodā, notikušas vizītes Latvijas vēstniecībā Apvienotajā Karalistē un Pīterboro latviešu biedrībā, sagatavoti četri sižeti par atbalstu remigrantiem, kā arī pilnveidota pašvaldības mājaslapa, apkopojot būtiskāko informāciju vienuviet. Pēc PMLP datiem uz dzīvi Jēkabpilī 2020. gadā līdz šim atgriezušies 50 cilvēki.

Kā Aizkrauklei veicies minētajā konkursā, stāstīja uzņēmējdarbības speciāliste Baiba Kellere. Tā ietvaros īstenotas dažādas aktivitātes - pamatinformācijas un konsultāciju sniegšana, atbalsta apmācību rīkošana, uzņēmēju un sadarbības partneru tikšanās organizēšana un citas. Rezultātā atgriezušās 20 personas un sniegtas 15 konsultācijas.

Tāpat par sasniegtajiem rezultātiem Rundāles novadā informēja Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Santa Švāģere. Tā laikā sagatavots informatīvais materiāls par Rundāles novadu, pilnveidota pašvaldības mājaslapa, organizēta remigrantu aptauja, sarīkoti ģimeņu satikšanās svētki, veiktas darbinieku apmācības, sniegtas 30 konsultācijas ģimenēm ar bērniem un nodrošināts atbalsts ģimenei, kas atgriezusies uz pastāvīgu dzīvi Rundālē.

Savukārt par konkursā paveikto Salas novadā vēstīja projektu vadītāja Ligita Kadžule. Šeit izstrādāts padziļināti informējošs video rullītis latviešu un angļu valodā par Salas novadu, darba un socializēšanās iespējām, klientu apkalpošanas centra sniegtajiem pakalpojumiem un citām remigrantiem nozīmīgām tēmām. Tāpat novadā norisinājušās papildu latviešu valodas mācības skolēniem, kuri kopā ar ģimenēm atgriezušies Latvijā, Salas novadā.

Semināra noslēgumā tā dalībnieki klausījās un aktīvi iesaistījās mediatores, domstarpību risināšanas un cieņpilnas komunikācijas treneres Ilzes Dzenovskas lekcijā “Cieņpilnas robežas ilgtspējīgai sadarbībai pašvaldību darbinieku un klientu starpā”.

Informācijai: Jēkabpils pilsētas pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 50 remigranti - sniegtas 66 konsultācijas, fiksētās 38 atgriezušās personas. Aizkraukles novada pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 40 remigranti - sniegtas 15 konsultācijas, fiksētas 20 atgriezušās personas. Rundāles novada pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 15 remigranti - sniegtas 30 konsultācijas, fiksētās 3 atgriezušās personas. Salas novada pašvaldība plānoja, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 19 remigranti - sniegtas 15 konsultācijas, fiksētas 7 atgriezušās personas. Pēc pašvaldību sniegtās informācijas Zemgales reģionā kopā atgriezušās 68 personas un sagatavoti 126 piedāvājumi (konsultācijas).

Kā norāda ZPR remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa, visi projekta mērķi gan netika sasniegti COVID-19 pandēmijas un ar to saistītu apstākļu dēļ - netika īstenotas diasporas vizītes un publiskie pasākumi ar lielu apmeklētāju daudzumu. Tomēr viņai ir prieks, ka projekta ietvaros izveidojusies laba sadarbība ar visām iesaistītajām pašvaldībām, kas liecina, ka šādi projektu konkursi nepieciešami arī nākotnē.

Seminārs "Remigrācijas nozīme Zemgalē" tika īstenots pamatojoties uz VARAM un plānošanas reģionu Diasporas likumā noteikto kompetenci, kā arī saskaņā ar 2019. gadā Valdības rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, kas paredz palīdzēt atgriezties tautiešiem Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste