Trešdiena, 28 Oktobris 2020 08:23

Jaunieši turpina saņemt mentoru atbalstu

Turpinās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) attīstītās mentora programmas izmēģinājums (pilotēšana) jauniešiem ar garīga rakstura traucējumu vēsturi integrācijai sabiedrībā, nodarbinātībā un mācībās ZPR īstenotā projekta RETHINK/ PĀRDOMĀT ietvaros.

Central Baltic logo RGB

Jau otro mēnesi, pielāgojoties COVID-19 ierobežojumu apstākļiem, divdesmit jaunieši ar garīga rakstura traucējumu vēsturi no Dobeles, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku un Aizkraukles pašvaldībām saņem mentora atbalstu.

Deviņi sociālā darba speciālisti, kā arī speciālisti darbā ar jauniešiem, augustā/ septembrī pabeidza teorētiskās apmācības un uzsāka praksi kā mentori – iepazīstot jauniešus, veidojot uzticēšanās saiti, organizējot kopīgas aktivitātes dabā, apmeklējot muzejus, sportojot, piedaloties brīvprātīgajā darbā un interešu izglītībā.

WhatsApp Image 2020 10 21 at 17.19.06

Oktobrī saskaņā ar metodiskajām vadlīnijām, kas izstrādātas kopā ar projekta zviedru partneriem, mentori ar jauniešiem vienojās par sasniedzamajiem rezultātiem un individuālajiem atbalsta soļiem, kas nepieciešami, lai šos mērķus sasniegtu. Mentori kopīgi ar atbalsta personālu – projekta gadījumu vadītāju un programmas attīstības speciālistu – iesaistījās padziļinātā katra jaunieša situācijas izpētē un sadarbības attīstībā ar pašvaldības sociālajiem dienestiem, lai palīdzētu jauniešiem ikkatra individuālā gadījuma situācijas risināšanā.

Vēl pāragri spriest par mentoru atbalsta rezultātiem un vai tos būs iespējams vispārināt. Mentoru atbalsts šajā izmēģinājuma versijā notiks līdz 2021. gada janvārim/ februārim. Process tiek uzraudzīts, vērots un analizēts kopā ar projekta partneriem no Linčepingas Sociālā darba attīstības un pētījumu centra. Nākamajā mēnesī un projekta noslēgumā aicināsim iesaistītos Zemgales pašvaldību sociālos dienestus sniegt savus vērtējumus, priekšlikumus procesa uzlabošanai un šāda – mentoru pakalpojuma ieviešanai.

Šobrīd projekta dalībniekiem ir zināms gandarījums par tādiem netveramiem un abpusējiem sasniegumiem kā smaids, kopā būšanas prieks, aizrautība, mijiedarbe, attiecību dinamika. Tāpat savstarpēji tiek dalītas sāpes, pārdzīvojumi un dažbrīd bezcerība, kas kopīgiem spēkiem tiek pārvarēta. Katrs cilvēks ir kā aizraujošs stāsts, kuru noteikti ir vērts izlasīt.

WhatsApp Image 2020 10 09 at 20.08.03

Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, un tā kopējais budžets ir 251 395.55 EUR (ERAF finansējums: 197 545.54 EUR), savukārt ZPR budžets: 89 988.85 EUR (ERAF finansējums: 76 490.52 EUR). Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” īsteno no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.

www.centralbaltic.eu; www.europa.euwww.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zeiferte
Projekta “RETHINK” vadītāja