Trešdiena, 03 Februāris 2021 13:51

Zemgalē turpinās darbs autonomā transporta jomā

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) janvārī uzsācis jauna INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014-2020. gadam projekta Sohjoa Last Mile (Sohjoa Pēdējā jūdze - Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi draudzīgu autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu) īstenošanu, kas ar jauniem mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem ir projekta Sohjoa Baltic turpinājums. Arī šajā projektā centrālā vieta būs autonomo autobusu jeb robobusu demonstrējumiem – līdzīgi kā 2020. gada augustā un septembrī šādi transportlīdzekļi kursēja Zemgalē – Jelgavā un Aizkrauklē.

Interreg Baltic Sea Region

Tomēr jaunajā Sohjoa Last Mile projektā autonomo transportlīdzekļu braucieni Latvijā nav paredzēti. Tādi notiks Igaunijā - Tallinā, Norvēģijā - Kongsbergā un Polijā - Gdaņskā. Partneri projekta turpinājumā saskarsies ar jaunu izaicinājumu - demonstrējamajiem robobusiem šajā projektā jābūt ar attālinātas vadības un kontroles iespējām. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir mācīties, dokumentēt un izplatīt informāciju, kā vadīt autonomos transportlīdzekļus bez operatora tajā, kas nākotnē var nodrošināt daudz elastīgāku sabiedrisko transportu. Diemžēl tieši šis ir viens no iemesliem, kādēļ Zemgalē braucieni nenotiks, jo Latvijas likumdošana paredz, ka drošības apsvērumu dēļ autonomo transportlīdzekļu kursēšanas laikā tajā jāatrodas operatoram.

Sohjoa Last Mile

Jaunajā projektā ZPR ir paredzējis piedalīties mācību un izpētes vizītēs, aicinot tajās piedalīties arī Satiksmes ministrijas, CSDD un citus iesaistīto pušu pārstāvjus ar mērķi pārņemt labās prakses pieredzi, īpaši atbildīgajām institūcijām attīstot Latvijā nepieciešamo likumdošanas aktu izstrādi.

Tāpat ZPR projekta ietvaros plāno rīkot šai tematikai veltītu starptautisku konferenci. Ja, īstenojot visus drošības pasākumus, nevarēs garantēt veiksmīgu norisi klātienē, tad tā norisināsies attālināti. Plānots, ka konferencē piedalīsies ārzemju eksperti, projekta partneri, vietējie nacionālā un reģionālā līmeņa iesaistītie partneri un pašvaldību pārstāvji, kā arī mobilo sakaru 5G nodrošinātāji, sabiedrisko pārvadājumu operatori, uzņēmēji u.c. interesenti. Kā zināms, pērn vietējo iedzīvotāju un pilsētu viesu interese par autonomo autobusu Zemgalē bija ievērojama.

Vadošais partneris ir Helsinku metropoles Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), projektā piedalās arī Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Tallinas transporta departaments (Igaunija), Forum Virium Helsinki (Somija), Gdaņskas pilsēta (Polija), Kongsbergas pašvaldība (Norvēģija) un Zemgales plānošanas reģions.

Projekta kopējais finansējums ir 898 203 eiro, no kuriem ERAF finansējums 526 452,25, bet Norvēģijas fonda 125 000. Pārējais ir projekta partneru līdzfinansējums. ZPR kopējais budžets šajā projektā ir 35 000 (ieskaitot ERAF). Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste