Otrdiena, 02 Janvāris 2018 08:41

ZPR gadu sāks ar četriem jauniem “LatLit” projektiem

2018. gada pavasarī Zemgales Plānošanas reģionā sāksies četru jaunu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu projektu īstenošana, no kuriem trijos projektos ZPR pildīs vadošā partnera lomu.

Ar mērķi uzlabot vispārējo sabiedrisko drošību un aizsardzību, stiprinot pierobežu pašvaldību kapacitāti un sadarbību tiks īstenots projekts “Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. Tajā paredzēts izvietot videonovērošanas sistēmas, uzlabot satiksmes drošības infrastruktūru un stiprināt ugunsdzēsēju kapacitāti, paralēli ieviešot arī jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus drošības jomā. Projektu vadīs ZPR, un no Latvijas to īstenos arī Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novados.

Savukārt projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” tiks aktualizētas personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu un senioru integrācijas iespējas sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Divu gadu laikā projektā tiks izstrādāta kvalitātes vadības sistēma, rīkotas dažādas apmācības un izveidoti dienas aprūpes centri, servisa un grupu dzīvokļi, un uzlabota pieejamība dažādiem sociālajiem pakalpojumiem Zemgales pašvaldībās. Arī šajā projektā vadošais partneris būs ZPR, un līdzās Lietuvas partneriem tajā aktīvi iesaistīsies Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novadu pašvaldības.

Zemgale, līdzīgi kā citu valstu reģioni, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar mērķiem vides jomā, kuri sasniedzami līdz 2020. gadam. Projektā “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” paredzēts attīstīt zaļo infrastruktūru upju baseinos, uzlabojot zemieņu upju ainavu plānošanu un vadību, kā arī veicināt sadarbību starp institūcijām visos līmeņos. Projektā kā galvenie ieguvumi pašvaldībām akcentēti ainavu infrastruktūras uzlabošana un rekonstrukcija, kā arī reģiona ainavu plāna un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un pilnveidošana. Šī projekta vadošais partneris būs tieši ZPR, un tas tiks īstenots sadarbībā ar septiņiem partneriem Latvijā un Lietuvā.

Tāpat kā partneris ZPR iesaistījies projekta “Piļu un muižu parku saglabāšana un attīstība” īstenošanā - tā mērķis ir veidot ilgtspējīgus pārrobežu tūrisma produktus, labiekārtojot četru piļu un muižu parkus, iesaistot sabiedrību dažādās talkās, plenēros un festivālos, izveidojot kopīgus tūrisma maršrutus, kā arī attīstot kopīgas publicitātes aktivitātes, tā veicinot apmeklētāju skaita pieaugumu reģionā.

Jāatzīmē, ka aizvadītajā plānošanas periodā no 2007. līdz 2014. gadam ZPR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā atzīts par aktīvāko projektu partneri, programmā sekmīgi ieviešot 14 Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus. Tāpat šajā periodā īstenotais projekts “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” apbalvots ar atzinību “Craftsmen’s Club” - par labāk īstenoto un lielāko pienesumu devušo projektu amatniecības un seno prasmju saglabāšanas un attīstīšanas nozarē.

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists