Ceturtdiena, 11 Janvāris 2018 09:30

ZPR vadīs divus Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas projektus

Sākoties Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai, Zemgales Plānošanas reģions no 2018. gada pavasara īstenos divus projektus, kas veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Projekts “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā” tiks īstenots, lai veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma aktualizēšanu iedzīvotāju lokālpiederības stiprināšanā. Tajā seši partneri ar dažādiem pasākumiem sekmēs kultūras tūrisma konkurētspēju pierobežas teritorijās - tiks rīkoti gan dažādi festivāli, meistarklases un plenēri, gan uzlabota infrastruktūra, tostarp veidotas interaktīvas ekspozīcijas un audio gidi. Tāpat paredzēts veikt Zemgales nemateriālo kultūras vērtību apkopošanu un izvērtēšanu, rezultātā izstrādājot kopīgus tūrisma maršrutus.

Ņemot vērā tendences, aizvien mazāk jaunieši iegūst sentēvu prasmes un zināšanas. Īstenojot šo projektu, paredzēti arī vairāki paaudžu tikšanās pasākumi, kopjot savas tautas un kaimiņvalstu tradīcijas un arodus.

Projekta vadošais partneris būs Zemgales Plānošanas reģions, un tajā piedalīsies arī Polockas rajona administrācija no Baltkrievijas, Rokišķu un Viļņas pašvaldības Lietuvā kā arī Neretas un Jēkabpils novadi. Paredzēts, ka aktivitātes sāksies 2018. gada martā, un ilgs divu gadu garumā.

Savukārt ar mērķi celt pašvaldību kapacitāti vides pārvaldības un iedzīvotāju drošības jautājumu risināšanā pavasarī sāksies projekts “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmu izveide risku mazināšanai”, kas fokusēsies uz Zemgales reģiona un Bratislavas rajona pašvaldībām. Tajā galvenais uzsvars tiks likts uz vides pārvaldības un vides drošības jautājumu risināšanu, īpaši dabas katastrofu - ugunsgrēku un plūdu - gadījumos.

Starp dažādajām aktivitātēm būtisks ieguvums paredzēts Jēkabpils un Krustpils novadiem - šajos novados paredzēta jauna aprīkojuma iegāde. Krustpils novads saņems gatoru (nelielu apvidus auto-kvadraciklu), portatīvo degvielas tvertni, pārvietojamo lauka virtuvi, apkurināmu telti, ģeneratorus un citu tehniku, bet Jēkabpils novadā jaunu ekipējumu saņems brīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Vēl šī projekta rezultātā tiks veikta skolēnu izglītošana drošas vides pārvaldības jomā, informēta sabiedrība par nepieciešamo rīcību ārkārtas situācijās, izvērtēta esošā situācija un izstrādāti priekšlikumi parazītisko infekciju apzināšanai, izstrādāti sadarbības modeļi ilgtspējīgai dabas resursu pārvaldīšanai, kā arī stiprināta iesaistīto pušu veiktspēja dabas resursu pārvaldībā un iespējamo vides katastrofu seku likvidēšanā.

Projektā līdz ar Zemgales Plānošanas reģionu un Jēkabpils un Krustpils novada pašvaldībām iesaistījušies arī baltkrievu partneri no Minskas universitātes un nacionālā dabas parka “Braslavas ezeri”.

Jāatzīmē, ka 2018. gada pavasarī ZPR sāks arī četru Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošanu, kas papildinās jau aktuālo īstenojamo projektu klāstu, sniedzot reģiona iedzīvotājiem pozitīvas pārmaiņas un vēl draudzīgāku apkārtējo dzīves telpu.

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists