Pirmdiena, 26 Marts 2018 06:02

Vienojas par precīzāku kārtību ceļu apauguma likvidēšanas saskaņošanai

Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes marta sēdē, tiekoties ar iesaistītajām pusēm, panākta vienošanās turpmāk pašvaldības precīzāk informēt par ceļu apauguma izciršanu un veicamajiem darbiem.

Debates Attīstības padomē sākās pēc tam, kad Tērvetes novada Bukaišu pagastā, veicot apauguma tīrīšanu, vietējās nozīmes ceļa Bukaiši-Ceļmalnieki malās nozāģēti arī desmitiem gadu veci ozoli. Gadījumā, kas plašsaziņas līdzekļos guva ievērojamu rezonansi, VAS “Latvijas Valsts ceļi” darbus sākotnēji saskaņojuši ar Tērvetes novada pašvaldību, taču iesniegumā minēta vien vispārīga informācija - neskaidrojot darbu apmēru un apauguma raksturojumu.

Attīstības padomes sēdē, tiekoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts mežu dienestu un citām iesaistītajām pusēm, secināts, ka situāciju sarežģī dažādi interpretējumi par “apauguma” definīciju un ceļu zemes nodalījumu josla, kurās nereti jau vēsturiski veikta apbūve vai stādījumi. Ceļa apaugums ir joma, kurā saskaras vēlme pēc ainaviskuma un drošības jautājumi: “Ir neskaitāmi gadījumi, kad abpus kokam simtiem metru garumā ir klajš lauks, taču automašīna saslīdēs tieši tā, ka tā ietrieksies vienīgajā ceļa nomales kokā,” tā “Latvijas Valsts ceļu” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktors Aldis Lācis. Tāpat viņš arī norādīja, ka koks vairumā situāciju ir bīstamākais no šķēršļiem, ar ko transportlīdzeklis var saskrieties, jo trieciena rezultātā radusies enerģija koncentrējas salīdzinoši mazā laukumā.

Debatēs panākta vienošanās, ka turpmāk iesaistītās puses saskaņojuma vēstulēs pašvaldības informēs par cērtamajiem kokiem, kuru diametrs pārsniedz 20 cm, jau procedūras sākumposmā ļaujot pašvaldībām piesaistīt, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldi, un nepieciešamības gadījumā nesaskaņot atsevišķu koku ciršanu vai saskaņot to ar zināmiem notikumiem.

Tāpat marta Attīstības padomē apstiprināti grozījumi ZPR 2018. gada darba plānā un veikti grozījumi budžetā un reģiona Rīcības plānā 2015.-2020. gadam, kā arī apstiprināti pārskati “Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programmas 2011.-2016. īstenošana” un “Radošo industriju nozares attīstības Rīcības plāna īstenošana”. Pieņemts arī lēmums par dalību izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018”, kur šogad pašvaldību kopējai tūrisma informācija būs pieejama plašākā mērogā, kā arī apstiprināta dalība projektā “Biogāzes izmantošanas atbalsta punkti Zemgales urbānajā vidē”.

Nākamā Attīstības padomes sēde paredzēta 2018. gada 15. maijā, un tā norisināsies Jēkabpilī.

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists