Pirmdiena, 21 Maijs 2018 08:29

Sākas projekta “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ieviešana

Jelgavas novada Elejā notikusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”- “4SeasonsParks” atklāšana.

 

Viena no projekta ekspertēm, arhitektūras zinātņu doktore, Lauksaimniecības universitātes zinātniece Kristīne Dreija, savā promocijas darbā “Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā” atzīst, ka vēsturisko dārzu un parku kultūras un dabas mantojuma optimāla aizsardzība, pārvaldība un attīstības plānošana ir iespējama tikai ar kultūrvēsturiskās vides pilnīgu izpratni un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi. Tāpēc arī jaunā projekta galvenais mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas novada pašvaldība, bet partneri – Zemgales plānošanas reģions, Kokneses novada pašvaldība, Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakruojis rajona pašvaldība. Ieviešot projektu, Zemgales un Ziemeļlietuvas muižu un piļu parkos iecerēts novērtēt esošo situāciju to saglabāšanā un turpmākās izmantošanas potenciālu un apkopot labās prakses piemērus parku pārvaldībā. Līdztekus tam notiks četru piļu un muižu parku sakopšana un labiekārtošana, to atgriešana vēsturiskajā veidolā saskaņā ar atbilstīgā laikmeta tradīcijām, notiks apsaimniekošanas plānu izveide, dižkoku marķēšana, celiņu, apgaismojuma, taku, atpūtas vietu ierīkošana, strūklaku, norādes zīmju, mazās arhitektūras formu uzstādīšana un citi darbi. Vēl izstrādās un ieviesīs Kokneses pils parka inventarizācijas un Elejas muižas parka pārvaldības plānu, taps īpaša izglītības programma.

Projekta ieviešanas laikā iecerēts organizēt septiņu dienu mācības parku apsaimniekotājiem par Eiropas Savienības un valsts politiku, reģionālā un vietējā līmeņa instrumentiem parku attīstībai un uzturēšanai, par starptautisko pieredzi seno parku saglabāšanā un kopšanā. Tāpat notiks divu dienu mācības tūrisma nozares profesionāļiem par veicamajiem pasākumiem ceļotāju piesaistē ārpus sezonas laikā, par jaunākajām tendencēm interneta tūrisma vietņu uzturēšanā, metodēm parku potenciāla izmantošanas un mērķauditorijas identificēšanā un sasniegšanā. Projekta ieviešana rezultēsies arī ar trīs jaunu kopīgu tūrisma maršrutu izstrādi un “4SeasonsParks” atlaižu kartes ieviešanu. Ieviešanas noslēguma fāzē notiks starptautiska konference “Latvijas un Lietuvas piļu un muižu parki: pagātne, tagadne un nākotnes perspektīvas”.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2020. gada 29. februārim. Kopējais finansējums ir 692 246,79 eiro, tostarp ERAF finansējums – 588 409,76 eiro.

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists