Statiskie latviski

Statiskie latviski

Piektdiena, 15 Marts 2019 11:48

Sīkdatņu lietošana

ZPR savas tīmekļa vietnes pilvērtīgai funkcionalitātei izmanto sīkdatnes (no angļu valodas "cookies"). Šāda veida sīkdatņu apstrāde notiek lielākajā daļā mūsdienu tīmekļa vietnēs.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Sīkdatnes nav bīstamas, un tās nevar izmantot, lai izplatītu vīrusus. Tāpat, saglabājot sīkdatnes ierīces cietajā diskā, tās nevar piekļūt un nolasīt citu informāciju, kas glabājas ierīces cietajā diskā, iegūt e-pasta adresi u. tml. Sīkdatnes satur un nodod Zemgales plānošanas reģiona mājas lapas serverim tik daudz informācijas, cik lietotājs ir atļāvis.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kādas sīkdatnes izmantojam un to izmantošanas nolūks?

 • Sesijas sīkfaili. Sesijas sīkfaili ir īslaicīgi sīkfaili, kuri tiek veidoti un saglabāti vietnes apmeklējuma laikā, kamēr interneta pārlūks ir atvērts. Sesijas sīkdatnes ļauj vietnei iegaumēt iepriekšējā lapā atlasīto informāciju, lai jums būtu atkārtoti jāievada informācija. Sesijas sīkdatnes mūsu mājas lapā nesatur privātu informāciju, un tās nedrīkst izmantot, lai identificētu jūsu personu. Šīs sīkdatnes Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā tiek izmantotas, lai identificētu kā attiecīgās ierīces lietotājs pārvietojas no lapas uz lapu, iegaumējot iepriekšējā lapā veiktās darbības, kā arī nodrošināt mājas lapas drošību vai pamata funkcionalitāti. Sesijas sīkdatnes nekad netiek saglabātas ierīces cietajā diskā, kā arī tās neievāc nekādu informāciju no ierīces. Sesijas sīkdatņu lietošana tiek pārtraukta ierīces interneta pārlūkprogrammas sesijas beigās un nav pieejamas arī gadījumā, ja sesija noteiktā laika periodā nav bijusi aktīva.
 • Pastāvīgās sīkdatnes. Tās tiek saglabātas ierīces cietajā diskā un tās netiek dzēstas, kad tiek aizvērta ierīces interneta pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes identificē mājas lapas apmeklētāju kā Zemgales plānošanas reģiona mājas lapas lietotāju un vēlāk, atgriežoties mājas lapā, palīdz atcerēties informāciju par lietotāju un par darbībām, kuras iepriekš ir veiktas mājas lapā. Sīkdatnes tiks saglabātas ierīcē atkarībā no sīkdatnes veida konkrētu laika periodu. Šī veida sīkdatnes Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā tiek izmantotas, lai analizētu mājas lapas apmeklētāju skaitu, vidējo laiku, kas pavadīts attiecīgajā mājas lapas sadaļā, kā arī to, kā lietotājs nokļuvis mājas lapā un kā tā tiek lietota. Analizējot iegūtos datus, iespējams veikt uzlabojumus mājas lapas darbībā.

Kā izslēgt sīkdatnes? Vai tam ir kādas sekas?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Piektdiena, 15 Marts 2019 11:40

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Zemgales plānošanas reģions (ZPR), vienotās reģistrācijas Nr. 90002182529, juridiskā adrese Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001. ZPR kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties ZPR juridiskajā adresē, var iesnieg informācijas pieprasījumus par presonas datu apstrādi. Pieprasījumi par informācijas izsniegšanu, saistībā ar personas datu apstrādi, iesniedzami rakstiskā formā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

ZPR apstrādā fizisku personu datus, balstoties uz šādiem tisiskajiem pamatiem, piemērojot tos atbilstoši konkrētajai situācijai

 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Gadījumos, kad datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, personas attēlu izmantošana ZPR publicitātes aktivitātēm), ZPR datu apstrādes politika paredz piekrišanas rakstiska apliecinājuma saņemšanu no datu subjekta. Piekrišana ir brīvprātīga un neietekmē pakalpojumu saņemšanu, kā arī neparedz nekādus ierobežojumus citās aktivitātēs. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, respektīvi iesniedzot rakstisku lūgumu ZPR administrācijā vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu uzglabāšanas ilgums

Fizisko personu dati netiek uzglabāti ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai, bet ievērojot likumā noteiktās prasības. ZPR datu uzglabāšanas ilgums balstās uz tālāk norādītiem kritērijiem:

 1. Vismaz tik ilgs laika posms, kamēr informāciju izmanto, lai iedzīvotājam nodrošinātu pakalpojumu;
 2. Saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai atbilstoši ZPR tiesiskajām saistībām;
 3. Tikai tādā laika posmā, kāds ir nepieciešams datu apkopošanas mērķa realizācijai, vai ilgāk, ja tas tiek prasīts saskaņā ar līgumu, piemērojamiem tiesību aktiem.

Par tiesībām piekļūt saviem datiem un datu pārnesamību

Jebkurai fiziskai personai, ja ZPR ietvaros viņas personas dati ir apstrādāti, ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņu datu apstrādi. Datu subjektiem (fiziskajām personām) ir tiesības pieprasīt ZPR veitkt datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz konkrēto datu subjektu, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības istenojamas, ciktāl datu bāze neizriet no ZPR pienākumiem, kas tam ir uzlikta ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pieprasījumu par iepriekš minēto tiesību izmantošanu iespējams iesniegt šādā kārtībā:

Par automātizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu

ZPR savas datu apstrādes ietvaros neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu, kā arī neveic automatizētu iedzīvotāju profilēšanu.

Tiesības vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot jūsu personisko informāciju, lūdzam sazināties: ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Sūdzību un konfliktu gadījumā rakstiet ZPR datu aizsardzības speciālistam (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim jūsu vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Mēs izmantosim informāciju, kuru sniegsiet, lai izskatītu sūdzību un nosūtītu jums atbildi, tiklīdz sūdzība būs izskatīta.

Par personas datu apstrādi uzraugošā iestāde ir Datu valsts inspekcija, kurai var iesniegt sūdzību par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi (iesnieguma forma) uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Otrdiena, 26 Jūnijs 2018 10:42

Speciālo atļauju (licenču) reģistrs

 Licences
Nr.

Derīgums

Pārvadātājs,
Reģ.Nr.

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi

Lēmuma
pieņemšanas
datums

 ZPR-TX/18L/1

22.06.2018. -
21.06.2022.

 IK "DZINTARS JAKUTĀVIČS",
43602027861

 1,00 0,60 0,15 - 21.06.2018.
ZPR-TX/18L/2

17.07.2018. -
16.07.2022.

IK "DMITRIJS DOROFEJEVS"
43602027753

0,71 0,71 0,12 - 17.07.2018.
ZPR-TX/18L/3 01.08.2018. -
31.07.2022.
IK "JZ315"
40002174683
1,00 0,80 (diena)
1,00 (nakts)
0,20 - 31.07.2018.
ZPR-TX/18L/4 22.08.2018. -
21.08.2022.
IK "MARSELA"
43602027838
1,00 0,60 (diena)
0,70 (nakts)
0,10 - 21.08.2018.
ZPR-TX/18L/5 01.09.2018. -
31.08.2022.
SIA “TAXI Bauska”
43603048610
1,00 0,60 0,20 - 31.08.2018.
ZPR-TX/18L/6 19.09.2018. -
18.09.2022
SIA “SFabrika.lv”
43603083743
1,00 0,65 0,15 - 19.09.2018.
ZPR - TX/18l/7 26.09.2018. -
25.09.2022

IK “Ainārs L.”
48502010436

1,50 0,70 (diena)
0,85 (nakts)
0,14  - 26.09.2018.
ZPR-TX18L/8 26.09.2018. -
25.09.2022

IK “Pēteris Luža”
48502008380

1,50 0,70 (diena)
0,85 (nakts)
0,14 - 26.09.2018.
ZPR-TX18L/9 17.10.2018. -
16.10.2022
IK “Lindemanis G”
43602027965
1,00 0,60 0,15 - 17.10.2018.
ZPR-TX18L/10 28.11.2018. -
27.11.2022
IK “A.Škuropats”
53602027721
1,00 0,50 0,12 - 28.11.2018.
ZPR-TX/19L/1 16.05.2019. -
15.05.2023 
IK “TAXI SERGEJS”
43602028053
1,00 0,60 (dienas)
0,70 (nakts)
0,15 - 15.05.2019.

VARAM projekts “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai”

Ņemot vērā to, ka gandrīz visās Latvijas pašvaldībās ir novērojams būtisks iedzīvotāju samazinājums, remigrācijas veicināšanā būtiski ir ne tikai pasākumi valsts – ministriju līmenī, bet būtiska ir tieši pašvaldību loma. Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu latviešu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu.

Reģionālo koordinatoru galvenais uzdevums ir uzrunāt potenciālos remigrantus un noskaidrot to vajadzības, sagatavot atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Latvijā. Būtiski, ka tā nav vienkārši aptauja par remigrantu vajadzībām – koordinatoriem būs jāuztur regulārs un atkārtots kontakts ar potenciālajiem remigrantiem, kā arī jāveido personiska pieeja.

Koordinatori sniedz informāciju par:

 • pašvaldību pakalpojumiem, īpaši par ģimenēm ar bērniem, piemēram, bērnudārzu un skolu pieejamību un atbalstu tam;
 • dzīves vietu – pieejamo privāto un pašvaldības dzīvojamo fondu, ko var piedāvāt potenciālajiem remigrantiem (atbilstoši to specifikai);
 • uzņēmējdarbības iespējām un darba iespējām, kas tiek sagatavots sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām kā vienots piedāvājums.

Ģimenes ir būtiska remigrācijas projekta mērķauditorija, tādēļ plānots veidot informatīvo platformu par ģimenēm pieejamiem pakalpojumiem, izmantojot jau esošo interneta vietni www.vietagimenei.lv vai www.paps.lv. Tajā jau šobrīd ir apkopoti pašvaldību atbalsta pakalpojumi (PAPS) ģimenēm ar bērniem. 

 

Zemgales reģiona koordinatore

Anete 134x107 ANETE SPALVIŅA

Anetei ir pieredze dažādu projektu vadībā, izstrādē un realizācijā. Anetes darba pieredze ir saistīta ar dažādām mārketinga aktivitātēm un sadarbības partneru meklēšanu un atrašanu. Līdz šim viņa ir ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā ar specializācijas virzienu - reģionālā attīstība un pārvalde. Anetes zināšanas par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem lieti noderēs arī remigrantiem būtisku, praktisku jautājumu kārtošanā, kas saistīti ar atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Zemgalē. Anetei ir pieredze saskarsmē ar diasporas latviešiem un viņu aktuālajām problēmām un šķēršļiem, kas traucē atgriezties Latvijā. Viņai ir svarīgi, lai katrs remigrants, kurš vēlas atgriezties Latvijā, rastu atbildi uz sev neskaidru jautājumu.

 

Ja ir interese par citu reģionu, tad ir iespēja sazināties ar kādu no reģionālajiem koordinatoriem:

 • Kurzemē Agnese Berģe, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 20478252;
 • Rīgā Ramona Liepiņa-Krauja, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; tālr. 29180869;
 • Vidzemē Ija Groza, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 29287585;
 • Latgalē Astrīda Leščinska, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 65423801.
6
78
910
Otrdiena, 24 Aprīlis 2018 07:20

Informācija par taksometru licencēšanu

Atbilstoši “Autopārvadājumu likuma” 35. pantam, Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumiem Nr. 148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” un noteikumiem “Par Zemgales Plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu licenču un licenču kartīšu izsniegšanu”, ar 2018. gada 1. maiju Speciālās atļaujas (Licences) – turpmāk tekstā Licences, un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz Zemgales Plānošanas reģions.

Iesniegt pieteikumu licences un licenču kartiņu saņemšanai var:

 • sūtot pa pastu Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV3001 vai
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai
 • vienojoties par citu iesnieguma iesniegšanas veidu, zvanot Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas speciālistiem pa tālruni 63084948.

 

LICENCES UN LICENCES KARTĪŠU PIETEIKŠANA

1. SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (LICENCES) saņemšana – pārvadātājs iesniedz pieteikumu licences saņemšanai pirms tam veicot valsts nodevas maksājumu par licenci.

Iesnieguma veidlapa licences saņemšanai Zemgales reģionā

Papildus iesniegumam, lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem, Zemgales Plānošanas reģionā jāiesniedz:

 • Paziņojums par pārvadājumu tarifiem (norādīt iesniegumā vai pievienot pielikumā);
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina valsts nodevas - 50 EUR samaksu, kuru ieskaita Valsts kasē licences saņemšanai;
 • Pilnvara, kas apliecina tiesības pārstāvēt komersantu, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona (ja nepieciešams).

Maksājumu veikt:

Saņēmējs - Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV51TREL1060170921900
Maksājuma mērķis: Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr., Licences saņemšanai Zemgales Plānošanas reģionā

Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, izmantojot šādu maksājumu pakalpojuma veidus*:

 • ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” izpratnē, no tā uzņēmuma konta, kas saņem speciālo atļauju (licenci);
 • ar tā uzņēmuma kontam piesaistītu maksājumu karti, kurš saņem speciālo atļauju (licenci), maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā;
 • izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu no tā uzņēmuma konta, kurš saņem speciālo atļauju (licenci).

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumiem Nr. 146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”.

 

2. LICENCES KARTĪTES piešķiršana – pārvadātājs iesniedz šo pieteikumu ar transportlīdzekļu sarakstu vienlaikus ar pieteikumu licences saņemšanai. Nepieciešams, lai pie attiecīgās licences tiktu piesaistīti konkrētie transportlīdzekļi, neatkarīgi no tā vai tie ir aprīkoti atbilstoši prasībām. Ja licence ir piešķirta, šo veidlapu izmanto jaunu vai citu transportlīdzekļu piesaistīšanai.

Iesnieguma veidlapa licences kartītes piešķiršanai Zemgales reģionā

 

3. LICENCES KARTĪTES izsniegšana – pārvadātājs iesniedz šo pieteikumu, kad tiek izpildītas iepriekš minētās prasības licences saņemšanai, ir veikti Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa un licences kartīšu izsniegšanas maksājumi par katru norādīto transportlīdzekli, kā arī, visi pieteikumā norādītie transportlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši prasībām (ja visi vai daļa no transportlīdzekļiem ir jau aprīkoti, šo pieteikumu var iesniegt vienlaicīgi ar iepriekš minētajiem pieteikumiem, tikai aprīkotajiem transportlīdzekļiem).

Iesnieguma veidlapa licences kartītes izsniegšanai Zemgales reģionā

Iesniegumiem par Licences kartītes izsniegšanu jāpievieno maksājuma uzdevumi:

Par Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu – 130 EUR
Maksājums veicams Valsts ieņēmumu dienestam Valsts kases kontā “Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi”:
Saņēmējs: Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr. 90000069281
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL813005611100B
Maksājuma mērķis: Uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr., transportlīdzekļa reģ. Nr., periods (par kuru veikts maksājums).

Par Zemgales Plānošanas reģiona apstiprināto taksometru licences kartītes maksu 3 EUR apmēra par katru transportlīdzekli mēnesī (ja tiek veikts maksājums par garāku termiņu (piemēram, uz diviem mēnešiem – 6 EUR/transportlīdzeklim), tad norādīt maksājuma uzdevumā konkrēto periodu uz attiecināmajiem transportlīdzekļiem)
Maksājums veicams:
Saņēmējs: Zemgales Plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr. 90002182529
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konta Nr. LV58TREL921063206800B
Maksājuma mērķis: EKK21379, Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr., Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr., periods (par kuru veikts maksājums).

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumu Nr. 148 18.1. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu licences kartīti, transportlīdzeklim jābūt reģistrētam pārvadātāja turējumā vai īpašumā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

 

INFORMĀCIJAI

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. marta Noteikumiem Nr. 149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili" taksometru vadītājiem, kuri veic pasažieru pārvadājumus, saņemot atlīdzību par veikto pakalpojumu, turpmāk būs jāreģistrējas Taksometru vadītāju reģistrā un jāsaņem apliecība. Lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, vadītājam jāiesniedz iesniegums valsts SIA “Autotransporta direkcija”, kas veic vadītāju reģistrāciju, izslēgšanu un iekļautās informācijas aktualizēšanu Taksometru vadītāju reģistrā. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un norādot saziņai pasta un elektroniskā pasta adresi. Šī pakalpojuma maksa ir 50 EUR un autovadītāja reģistrācija tiek apstiprināta uz 3 (trim) gadiem.

Vienlaicīgi informējam, ka no 2018.gada 1.jūnija taksometra vadītājs, kurš nebūs reģistrējies Taksometru vadītāju reģistrā un saņēmis apliecību, vairs nevarēs veikt pārvadājumus.

Piektdiena, 12 Maijs 2017 12:42

Īstenotie projekti

The Baltic Sea Region INTERREG III B Neighbourhood Programme 2000-2006

Baltijas eiroreģionu tīkls (BEN)

Nozare: Teritorijas attīstība, pārrobežu sadarbība
Ilgums: 06.2005.-12.2007.
Kopējais budžets: 877 774,72 LVL
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Transnacionāla integrācija caur koordinētu infrastruktūru un reģionālo attīstību (RAIL BALTICA)

Nozare: Transports
Ilgums: 06.2005-12.2007
Kopējais budžets: 809 419,09 LVL
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Pilsētu-lauku sadarbība kā reģionālās attīstības motors dienvidaustrumu Baltijā (SEBco)

Nozare: Teritorijas attīstība
Ilgums: 01.2006-12.2007.
Kopējais budžets: 606 168,45 LVL
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Efektīvas administratīvās struktūras kā strukturāli atpalikušu teritoriju veiksmīgas reģionālās attīstības priekšnoteikums (ASAP)

Nozare: Teritorijas attīstība
Ilgums: 01.2006-12.2007.
Kopējais budžets: 1 248 804,22 LVL
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Baltijas tūrisma tīkla izveide Via Hanseatika attīstības zonā (VHB Zone)

Nozare: Tūrisms
Ilgums: 08.2004. - 10.2007.
Kopējais budžets: 867 765,51
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

 

Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Pilsētu un lauku mijiedarbība dzīves kvalitātes uzlabošanai (New Bridges)

Nozare: Attīstības plānošana
Ilgums: 02.2009. - 01.2012.
Kopējais budžets: 2 230 227,61 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63021250)

 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā (Museum Access)

Nozare: Tūrisms
Ilgums: 01.2009.-10.2010.
Kopējais budžets: 2 292 079,88 EUR
Projekta vadītājs: Dace Strautkalne (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028454)

Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas - Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs

Nozare: Tūrisms, uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 03.2009. - 05.2011.
Kopējais budžets: 1 128 755,90 EUR
Kontaktpersona ZPR: Anna Builo - Hoļme ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63021245)

Transporta un ostu komunikāciju sistēmas attīstība (TransPort)

Nozare: Transports
Ilgums: 10.2010. - 12.2011.
Kopējais budžets: 763 466,67 EUR
Projekta vadītājs: Alda Ērmane ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; +371 63084948)

Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā (GrandeRio)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 01.2011.-09.2012.
Kopējais budžets: 962 932.68 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Biznesa dzīvotspējas veicināšana paredzot īpašus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes dienestu darba kvalitāti (Business Promotion)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 01.2010. - 03.2012.
Kopējais budžets: 164 417,20 LVL
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežu reģionos (Creative Industries)

Nozare: Kultūra
Ilgums: 11.2010. - 07.2012.
Kopējais budžets: 825 983,06 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai Latvijas - Lietuvas pārrobežas reģionos (Cultural Cooperation)

Nozare: Kultūra
Kopējais budžets: 252 418.28 EUR
Projekta vadītājs: Ilva Kalnāja (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63084947)

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību (Coop-eduship)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība, izglītība
Ilgums: 09.2011. - 02.2013
Kopējais budžets: 523 457,91 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajas skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start-up promotion)

Nozare: Izglītība
Ilgums: 01.2012. - 06.2013.
Kopējais budžets: 87 097,44 LVL
Projekta vadītājs: Edgars Paulovičs ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , +371 63028457)

Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti (Social Networking)

Nozare: Sociālā aprūpe
Ilgums: 01.2012. - 06.2013.
Kopējais budžets: 117 561,42 LVL
Projekta vadītājs: Ilva Kalnāja ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63084947)

Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā (Urban Green)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 04.2012. - 04.2014
Kopējais budžets: 1 156 700,42 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028285)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai (Protected Areas)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 05.2012. - 05.2014.
Kopējais budžets: 947 050,56 EUR
Projekta vadītājs: Dace Vilmane ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā (Local Products)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 08.2012 - 01.2014.
Kopējais budžets: 772 058,40 EUR
Projekta vadītājs: Anna Builo - Hoļme ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63021245)

 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma INTERREG IIIA

Pārrobežu ceļu tehniskā dokumentācija

Nozare: Transports
Ilgums: 06.2006-11.2007.
Kopējais budžets: 89 537,23 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Pārrobežu iniciatīva ārkārtas menedžmenta krīžu sistēmas radīšanai Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos

Nozare: Civilā aizsardzība
Ilgums: 02.2006-10.2007.
Kopējais budžets: 921 270,57 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Eiroreģiona reģionālais mārketings (SAULE)

Nozare: Teritorijas attīstības, pārrobežu sadarbība
Ilgums: 10.2006-06.2007.
Kopējais budžets: 26 172,42 LVL
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

 

Eiropas kopienas iniciatīva Intelligent Energy Europe

Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (Build up skills - Force)

Nozare: Energoefektivitāte, izglītība
Ilgums: 11.2013. - 04.2016.
Kopējais budžets: 488 597 EUR
Projekta vadītājs: Edgars Paulovičs ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028457)

 

EEZ un Norvēģijas Valdības finanšu instrumenta projekti

Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā (Norvēģijas valdības līdzfinansēta „Pārrobežu sadarbības programma")

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 09.2009.-12.2010.
Kopējais budžets: 275 071.32 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Ceļā uz E-veselību Zemgalē (Norvēģijas valdības līdzfinansēts „Īstermiņa ekspertu fonds")

Nozare: Veselība, e-lietas
Ilgums: 01.2009.-09.2009.
Kopējais budžets: 34 138,00 LVL
Projekta vadītājs: Sigita Šiļvjane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63021250)

Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās (Norvēģijas valdības līdzfinansēts individuālais projekts)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 08.2009.- 04.2011.
Kopējais budžets: 473 001,00 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē (EEZ un Norvēģijas valdības līdzfinansēts individuālais projekts)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 07.2009.-04.2011.
Kopējais budžets: 269 734,00 LVL
Projekta vadītājs: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē (EEZ un Norvēģijas valdības līdzfinansēts individuālais projekts)

Nozare: Tieslietas
Ilgums: 09.2009.-03.2011.
Kopējais budžets: 249 027,00 LVL
Projekta vadītājs: Dace Strautkalne (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028454)

Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām (Norvēģijas valdības līdzfinansēts individuālais projekts)

Nozare: Teritorijas attīstība un telpiskā plānošana
Ilgums: 07.2008. - 06.2010.
Kopējais budžets: 363 195,00 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Zemgales Kultūras programma 2009

Nozare: Kultūra
Ilgums: 01.2009.-04.2010.
Kopējais budžets: 20 000.00 LVL
Projekta vadītājs: Ilva Kalnāja (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63084947)

Zemgales Kultūras programma 2010

Nozare: Kultūra
Ilgums: 04.2010.-12.2011.
Kopējais budžets: 19 440.00 LVL
Projekta vadītājs: Ilva Kalnāja ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63084947)

Zemgales Kultūras programma 2011

Nozare: Kultūra
Ilgums: 05.2011.-04.2012.
Kopējais budžets: 21 400.00 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

ES fondu (ESF, ERAF un KF) projekti

Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā (Eiropas Sociālais fonds, 1.5.2.2.3. aktivitāte)

Nozare: Cilvēkresursu kapacitātes celšana
Ilgums: 09.2010. - 06.2011.
Kopējais budžets: 24 999,88
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales reģionā (Eiropas Sociālais fonds, 1.DP nacionālā programma)

Nozare: Sociālā aprūpe, teritorijas attīstība
Ilgums: 06.2009-06.2010.
Kopējais budžets: 120 888,00 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā (Eiropas Sociālais fonds, 1.5.1.3.2.aktivitāte)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 09.2010.-04.2011.
Kopējais budžets: 29 231,28 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Speciālistu piesaiste Zemgales plānošanas reģionam (Eiropas Sociālais fonds, 1.5.3.1.0. aktivitāte)

Nozare: Cilvēkresursu un nodarbinātības veicināšana
Ilgums: 10.2010. - 10.2012.
Kopējais budžets: 40 500,00 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē (ESF, 1.5.2.2.3. aktivitāte)

Nozare: Cilvēkresursu attīstība
Ilgums: 04.2012. - 12.2012.
Kopējais budžets: 24 987,50 LVL
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma (ERAF, TAPIS)

Nozare: Teritorijas attīstība un telpiskā plānošana
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Tehniskās palīdzības projekts „Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centra darbības nodrošināšana" (ESF/ERAF/KF Tehniskā palīdzība)

Nozare: Cilvēkresursu un nodarbinātības veicināšana
Ilgums: 01.2012. - 12.2015.
Kopējais budžets: 261 000,00 LVL
Projekta vadītājs: Mairita Pauliņa (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028454)
Eiropas Kopienas iniciatīva eContentplus

Telpisko plānojumu datu harmonizācija balstoties uz INSPIRE direktīvu un esošo, pozitīvo ES reģionu un pašvaldību pieredzi, un pašreizējiem pētījumu rezultātiem (Plan4all)

Nozare: Teritorijas attīstība un telpiskā plānošana
Ilgums: 05.2009.-11.2011.
Kopējais budžets: 178 585 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

Transnacionālā sadarbības programma Interreg IV C

ES 2020. vietējā līmenī no atšķirtas Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām uz reģionālu viendabīgu ES 2020.gadā (EU 2020 Going Local)

Nozare: Transports
Ilgums: 10.2010.-09.2012.
Kopējais budžets: 1 086 672,00 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai (Regio Crafts)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 01.2012. - 12.2014.
Kopējais budžets: 1 205 539,60 EUR
Projekta vadītājs: Dace Strautkalne ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63021250)
Projekta mājas lapa: regiocrafts.eu

Upju teritoriju Rīcības plāni (TRAP)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 01.2012. - 12.2014.
Kopējais budžets: 1 935 936,60 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028285)

 

Centrālbaltijas jūras reģiona sadarbības programma 2007. - 2013.

Senās kulta vietas - nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā (Cult Identity)

Nozare: Kultūra, tūrisms
Ilgums: 12.2010. - 08.2013.
Kopējais budžets: 1 088 240.00 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

MVU internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana (BASIS)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 01.2011. - 12.2013.
Kopējais budžets: 1 089 958.34 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā (Central Baltic Cycling)

Nozare: Tūrisms
Ilgums: 01.2012. - 10.2013.
Kopējais budžets: 1 550 871.00 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

ES Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programma" (ICT PSP)

Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)

Ilgums: 01.04.2014. - 31.03.2017.
Kopējais budžets: 4 070 000 EUR
ZPR budžets: 181 230 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

 

Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā (LLI-131; BUSINESS SUPPORT)

Nozare: Uzņēmējdarbības attīstība
Ilgums: 04.2017. – 03.2019.
Kopējais budžets: 729 604,06 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620 163,43 EUR)
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)
Informācija par projektu programmas mājas lapā

 

 

Eiropas Savienības ietvara programma izpētei un inovācijām Horizon2020

Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana (INTENSSS-PA)

Nozare: Enerģētika
Ilgums: 02.2016. – 07.2018.
Kopējais budžets: 1 707 925 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)

Nozare: Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana
Ilgums: 09.2015. – 02.2019.
Kopējais budžets: 1 763 961 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

 

INTERREG Baltic Sea Region

Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas (BEA-APP)

Nozare: Enerģētika
Ilgums: 03.2016. – 02.2019.
Kopējais budžets: 2 692 342,75 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

 

Interreg Europe 2014 - 2020

Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)

Nozare: Uzņēmējdarbība
Ilgums: 04.2016. – 03.2021.
Kopējais budžets: 1 574 322 EUR
Kontaktpersona ZPR: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)