Aktuālie projekti

Eiropas Savienības struktūrfondu projekti 2014. - 2020. gadam

Atver sirdi Zemgalē

Nozare: Sociālie pakalpojumi
Ilgums: 01.07.2015. - 31.12.2023.
Projekta budžets: 9 412 350,00 EUR
Projekta vadītājs: Dace Strautkalne (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; +371 63021250)

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Nozare: Uzņēmējdarbība un tūrisms
Ilgums: 13.11.2016. - 31.12.2023.
Projekta budžets: ne vairāk kā 66 666 EUR gadā
Projekta vadītājs: Mairita Pauliņa (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; +371 63028454)

 

Logo josla

Programmas:
Eiropas Savienības fonda programma “Digitālā Eiropa 2021.-2027.gadam”
Atveseļošanas fonda atbalsta programma “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”

Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia (EDIHLV; Nr. 101083983)

Nozare: Uzņēmējdarbība
Projekta īstenošanas ilgums: 01.09.2022. - 31.08.2025. (36 mēneši)
Projekta kopējais budžets: 2 919 281 EUR; ES grants: 1 459 640 EUR ANM atbalsts: 1 459 641 EUR
Projekta vadītāja: Valentīna Mengote (ValentīŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028457)

 

 

Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā (LLI-483, GEOTOUR)

Nozare: Tūrisms
Ilgums: 01.01.2021 - 31.12.2022 (24 mēneši)
Kopējais budžets: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 552 476,31 EUR)
Projekta vadītājs: Anna Builo-Hoļme (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028457)

Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (LLI-302; SAFE BORDERLANDS)

Nozare: Drošība
Ilgums: 04.2018. – 05.2020.
Kopējais budžets: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 461 773,08 EUR)
Projekta vadītājs: Artūrs Penčura (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)
Informācija par projektu programmas mājas lapā

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (LLI-291; ENGRAVE)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 05.2018. – 04.2020.
Kopējais budžets: 583 300,34 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 495 805,26 EUR)
Projekta vadītājs: Evija Ērkšķe (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025837)
Informācija par projektu programmas mājas lapā

 

Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats (LLI-506; SAFE SCHOOL)

Nozare: Izglītība, drošība
Ilgums: 01.05.2020. - 30.04.2022. (24 mēneši)
Kopējais budžets: 452 585,75 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 384 697,86 EUR)
Projekta vadītājs: Sanita Larionova (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; 63025828)

 

Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)

Nozare: Sociālie pakalpojumi
Ilgums: 01.06.2020. – 31.05.2022. (24 mēneši)
Kopējais budžets: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR)
Projekta vadītājs: Ieva Zeiferte (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības veicināšana (LLI-447, EXPLORE BALTS)

Nozare: Tūrisms
Ilgums: 01.06.2020-31.05.2022 (24 mēneši)
Kopējais budžets: 869 689,02 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 739 235,65 EUR)
Projekta vadītājs: Anna Builo-Hoļme (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028457)

 

IBSR LOGO StandardINTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Green Industrial Areas

Nozare: Enerģētika, ražošanas zaļināšana, atjaunojamie energoresursi
Ilgums: 2023. gada janvāris – 2025. gada decembris
Kopējais budžets: 2 845 916,60 EUR (ERAF finansējums 2,276,733.28 EUR)
ZPR budžets: 219 492 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

 

Blue Green Bio Lab

Nozare: Bioekonomika, vides aizsardzība, atjaunojamie energoresursi
Ilgums: 2022. gada oktobris – 2024. gada marts
Kopējais budžets: 499,399.60 EUR (ERAF finansējums 399,519.68 EUR)
ZPR budžets: 46,366.60 EUR
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam

Pārdomāt (CB-802; RETHINK)

Nozare: Izglītība un sociālie pakalpojumi
Ilgums: 05.2019. – 04.2021.
Kopējais budžets: 251 395,55 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 197 545,54 EUR)
ZPR budžets: 89 988,85 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 76 490,52 EUR)
Projekta vadītājs: Ieva Zeiferte (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

 

LV Finansē Eiropas Savienība POS

EKI LLB pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

ENI-LLB-1-108; Rediscover the roots of regions

Nozare: Tūrisms
Ilgums: 05.2019. – 05.2021.
Kopējais budžets: 1 031 590,97 EUR (t.sk. ES finansējums: 928 431,87 EUR)
ZPR budžets: 155 169,49 EUR (t.sk. ES finansējums: 139 652,54 EUR)
Projekta vadītājs: Anna Builo-Hoļme (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028457)

 

“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” (ENI-LLB-1-135; SECURE AREAS)

Ilgums: 24.03.2020.-23.03.2022. (24 mēneši)
Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17.
Projekta vadītāja: Sigita Šiļvjane (sigitaŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

programmas logo impetus1

 

Eiropas Savienības ietvara programma izpētei un inovācijām Horizon2020

Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos (IMPETUS)

Ilgums: 10.2021-09.2025
Kopējais budžets: 16 224 768.85 EUR
Projekta vadītājs: Artūrs Penčura (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Interreg Europe 2014 - 2020

Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (E-COOL)

Ilgums: 06.2017. – 31.05.2023.
Kopējais budžets: 1 730 135 EUR
Projekta vadītājs: Edgars Paulovičs (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; +371 63028085)

Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS)

Nozare: Vides aizsardzība
Ilgums: 06.2018. - 05.2023.
Kopējais budžets: 1,295 587.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,084 839.45 EUR)
Projekta vadītājs: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (e-MOPOLI)

Nozare: Transports
Ilgums: 06.2018. - 11.2022.
Kopējais budžets: 1 792 053 EUR
Projekta vadītāja: Raitis Madžulis (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63028085)

Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei (GPP4Growth)

Ilgums: 01.01.2017-31.12.2022
Kopējais budžets: 1 704 322 EUR
Projekta vadītājs: Artūrs Penčura (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

  

LV Lidzfinanse Eiropas Savieniba 750x157

Pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekts SMEPRO

Nozare: Uzņēmējdarbība
Ilgums: 07.2019. – 06.2022
Kopējais budžets: 249 996,04 EUR (t.sk. ES finansējums: 224 996,44 EUR)
ZPR budžets: 129 992,33 EUR (t.sk. ES finansējums: 116 993,10 EUR)
Projekta vadītājs: Ieva Zeifeerte (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , mob.  200013459)

EEA grants2x

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā
Nozare: Uzņēmējdarbība un izglītība
Ilgums: 01.09.2021. – 30.04.2024. (32 mēneši)
Projekta budžets: 969 256 EUR
Projekta vadītājs: Sigita Šiļvjane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 27011207; +371 63025828)
Informācija par projektu programmas mājas lapā.

 

Norvēģijas finanšu instrumenta projekti

Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde

Kopējais budžets: 1 172 029 EUR
Projekta vadītājs: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana

Kopējais budžets: 1 195 972 EUR
Projekta vadītājs: Dace Vilmane (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

eu flag erasmus vect posLidzfinanse Erasmus progr logo

 

ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.-2020. gadam.

Aprūpes prasmju uzlabotājs (Care Skill Escalator/ CASE) (Nr. 2019-1-SE01-KA202-060416)

Kopējais budžets: 344 290 EUR
Projekta vadītājs: Ieva Zeiferte (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., +371 63025828)

 

"Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā" (Let's fit healthy lifestyle! The role of sport in regenerating deprived area) (Nr. 603203-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP)

Kopējais budžets: 231 846 EUR
Projekta vadītājs: Edgars Paulovičs (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; +371 63028085)