Ar maršrutu un reisu pārskatīšanu vien nebūs līdzēts

Ņemot vērā, ka valstī no jauna aktualizētas problēmas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā pilsētās un laukos, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes (AP) ikmēneša sēdē Jelgavā piedalīties bija aicināts Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Ainavu dārgumu krātuvē - senas fotogrāfijas un atmiņu stāsti

Zemgalē, līdzīgi kā citos reģionos, apkopojot sabiedrības un ekspertu balsošanas rezultātus, nu ir zināmas tās 10 izcilākās ainavas, kas iekļautas topošajā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) veidotajā elektroniskajā Latvijas ainavu 50 dārgumu krātuvē. Taču valsts simtgadei…

Zinātnieki veic pētījumu par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību un efektivitāti

Grupa Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta zinātnieku Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī Ziemeļlietuvā veic apjomīgu pētījumu par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību un efektivitāti.

ZPR vadīs divus Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas projektus

Sākoties Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai, Zemgales Plānošanas reģions no 2018. gada pavasara īstenos divus projektus, kas veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Iepazīst ekomarķējumu specifiku

Lai labāk izprastu zaļo iepirkumu kritērijus, un sekmīgāk sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, pašvaldību iepirkumu speciālisti projekta “GPP4Growth” otrajā iesaistīto pušu sanāksmē tikušies ar nozares ekspertiem, izzinot ekomarķējuma nianses.

Noslēgumam tuvojas 16 enerģētikas rīcības plānu izstrāde

Turpinot gatavot enerģētikas rīcības plānus 16 Zemgales pašvaldībām, SIA “Ekodoma” gada nogalē divos semināros Dobelē un Aizkrauklē novadu ekspertus iepazīstināja ar esošo situāciju, norādot uz pašvaldību stiprajām pusēm.

ZPR gadu sāks ar četriem jauniem “LatLit” projektiem

2018. gada pavasarī Zemgales Plānošanas reģionā sāksies četru jaunu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu projektu īstenošana, no kuriem trijos projektos ZPR pildīs vadošā partnera lomu.