Alternatīvās enerģijas priekšrocības prezentē Kurzemē un Vidzemē

Īstenojot ZPR ieviestā projekta “INTENSSS-PA” informatīvo kampaņu, Liepājā un Valmierā notikušas reģionālās info dienas jeb “road show”, kurās interesentus iepazīstināja ar alternatīvo enerģiju transportā.

Zemgalē un Ziemeļlietuvā zemieņu upju ainavā uzlabos zaļo infrastruktūru

Jelgavas novada Lielvircavas muižā, kas dižojas Vircavas upītes krastā, notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) atklāšana.

Apbalvos studentu labākās meliorācijas risinājumu idejas

Starptautiskajā studentu inovāciju konkursā, ko ZPR rīkoja sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), noskaidroti uzvarētāji, un viņu sveikšana notiks 19. jūnijā.

Pašvaldības iepazīstas ar poļu pieredzi enerģētikā

Tiekoties ar ZPR īstenotā projekta “BEA-APP” Polijas partneriem, Zemgales pašvaldību speciālisti iepazinušies ar šīs valsts pieredzi un jauninājumiem atjaunojamās enerģētikas jomā, prezentējot arī Zemgales pieredzi.

Uzlabos pierobežas iedzīvotāju drošību

Lai pierobežas pašvaldībās attīstītu drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, uzlabojot dzīves vietas drošību, Zemgales Plānošanas reģions īstenos projektu, kurā būtiski ieguvumi sagaidāmi Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novadu iedzīvotājiem.

Tūrisma speciālisti Zemgalē aktualizē jaunumus nozarē

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību tūrisma koordinatori, klātesot Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniekam, Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim, Jelgavā notikušajā apspriedē pārrunāja plaša spektra jautājumus, kas saistīti ar nozares stiprināšanu reģionā.

Ielūdzam uz starpreģionālu forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

2018. gada 15. jūnijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, adrese: Akadēmijas ielā 10, Jelgava, notiks Starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”