Apstiprināta ZPR Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs

18. jūlijā notikušajā vietējo pašvaldību kopsapulcē apstiprināts jaunais Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs, ko veido 22 reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Drīzumā atvērs Aizkraukles Uzņēmējdarbības centru

Īstenojot INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā", Aizkraukles novadā tuvākajā laikā tiks atvērts Uzņēmējdarbības centrs, kuram nesen izvēlēta vadītāja.

Eksperti vienojas par zaļā publiskā iepirkuma attīstīšanas virzieniem

Jūnija beigās uz pirmo darba grupu sanākušie projektā “Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos” iesaistīto pušu pārstāvji kopīgi vienojušies, ka valstī nepieciešams turpināt popularizēt tos iepirkumus, kas veidoti, akcentējot prasības pret vidi.

ZPR pašvaldībās zināmi deputātu jaunā sasaukuma līderi

Pēc aizvadītajām vēlēšanām visās 22 Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās notikusi domes pirmā sēde un kļuvis zināms ievēlētā priekšsēdētāja vārds. Jauns priekšsēdētājs ievēlēts Iecavas, Pļaviņu un Viesītes novada domē, jo iepriekšējais līderis pašvaldību vēlēšanās nebija…

Aicinām pieteikt Latvijas ainavu dārgumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks…

Labai reputācijai uzņēmējdarbībā liels svars

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstībai” pārstāvju kārtējā sanāksme notika Dobelē. Minētajā tīklā apvienojušās 49 Latvijas pašvaldības ar mērķi stiprināt sadarbību un smelties labāko pieredzi katras konkrētās teritorijas attīstības nodrošināšanā.

Noslēgusies Interreg Latvijas – Lietuvas programmas otrā konkursa projektu pieteikumu pieņemšana

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam otrajā projektu konkursā, kas noslēdzās 2017. gada 31.maijā, ir saņēmusi 123 projektu pieteikumus. To mērķis ir dažādu aktivitāšu īstenošana Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā četru programmas…