Piektdiena, 12 Maijs 2017 10:33

Uzņēmējdarbība

Zemgales Plānošanas reģions atrodas Latvijas dienvidos un aptver 10742 km2 lielu teritoriju. Reģionā ietilpst divdesmit novadi un divas pilsētas - Jelgava un Jēkabpils. Neskatoties uz dažādām negatīvām tendencēm, uzņēmējdarbības vide Zemgalē turpina attīstīties. Viena no Zemgales bagātībām ir izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums, kas ļauj šajā reģionā attīstīt dažādu profilu biznesu. Salīdzinājumā ar citiem reģioniem, Zemgalei ir priekšrocības lauksaimniecībā (auglīgākās zemes Latvijā), labi attīstīta infrastruktūra, elastīgs darba tirgus, labvēlīga demogrāfiskā situācija, lētāks darbaspēks, kā arī pieejamas izglītības iestādes un zinātniskās iestādes.

Reģionam raksturīgas divas industriālo centru grupas, no kurām pirmo veido Jelgava, Dobele un Bauska, bet otro - Jēkabpils un Aizkraukle. Reģiona specializācija lauksaimniecībā koncentrējas ap Jelgavu, Dobeli un Bausku, savukārt mežsaimniecībā – ap Jēkabpili un Aizkraukli.

Pašvaldībās uzņēmējdarbības atbalstam ir radītas uzņēmējdarbības konsultāciju vietas, Jelgavas, Jēkabpils, Aizkraukles un Bauskas pašvaldībās darbojas uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes (Jēkabpilsī šo funkciju veic pilsētas uzņēmēju biedrība). Dobelē, Jelgavā un Aizkrauklē uzņēmējdarbības atbalsts ražīgi tiek īstenots caur bijušajiem Pieaugušo izglītības centriem, kas paplašinājuši savas aktivitātes ar konsultāciju sniegšanu un attīstības projektu realizēšanu. ZPR ir izveidojis Uzņēmējdarbības koordinācijas darba grupu, kā arī veic uzņēmējdarbības attīstības plānošanu un eksporta iespēju izpēti. Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanā atbalstu sniedz reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta informācijas centri Jelgavā un Jēkabpilī.