Sabiedrības līdzdalības process

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2018. gada 20. marta lēmumu Nr.53 ir apstiprināts aktualizētais Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas Rīcības plāns 2015. - 2020. gadam.

Attīstības programma 2015 - 2020: Rīcības plāns

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 4/29 publiskai apspriešanai tiek nodota Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

Publiskā apspriešana noteikta no 2017.gada 18.oktobra līdz 21.novembrim.

Informācija par sabiedriskām apspriedēm:

  1. Dobele, 07.11.2017 plkst.10, Dobele, Brīvības iela 17, 1.stāva zāle
  2. Bauska, 10.11.2017 plkst.10, Bauskā, Kalna iela 18, Izstāžu zāle
  3. Jēkabpils, 13.11.2017 plkst. 10, Jēkabpils, Brīvības iela 45, 4.stāva zāle
  4. Aizkraukle, 14.11.2017 plkst. 10, Aizkraukle, Lāčplēša iela 1, apspriežu zāle
  5. Jelgava, 15.11.2017 plkst.10, Jelgava - tiks precizēts

Zemgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros ir izstrādāti astoņu bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu 1.redakcijas, kas tiek nodotas sabiedriskai apspriedei.

Informējam, ka šī gada 27.februārī pl. 11.00, Zemgales plānošanas reģiona 208.telpā notiks visu Zemgales reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu sabiedriskās apspriedes sanāksme, kurā esiet visi laipni aicināti piedalīties.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 22.februārim, aizpildot APTAUJAS ANKETU, un nosūtot to uz e-pasta adresi: dace.strautkalne@zpr.gov.lv.

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2016. gada 19. janvāra lēmumu Nr.152 ir apstiprināts aktualizētais Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas Rīcības plāns 2015. - 2030. gadam.

Attīstības programma 2015 - 2020: Rīcības plāns

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2015.gada 17.marta lēmumiem Nr.111 un Nr.112 Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas ar grozījumiem tiek nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai no 2015.gada 25.marta līdz 2015.gada 10.aprīlim.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, attīstības programma 2014-2020: esošās situācijas raksturojums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030

Attīstības programma 2014-2020: stratēģiskā daļa

Attīstības programma 2014-2020: rīcības plāns 2015-2020

Priekšlikumi iesniedzami, nosūtot to uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv

Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2014.gada 21.novembra lēmumiem Nr. 82 un 83  Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas tiek nodotas publiskai apspriešanai no 2014.gada 21.novembra līdz 2014.gada 22.decembrim.

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2014.gada 16.decembra lēmumu Nr.90, Stratēģijas un Programmas 1.redakciju publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015.gada 31.janvārim.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, attīstības programma 2014-2020: esošās situācijas raksturojums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030

Attīstības programma 2014-2020: stratēģiskā daļa

Attīstības programma 2014-2020: rīcības plāns 2015-2020

Priekšlikumi iesniedzami, aizpildot APTAUJAS ANKETU, un nosūtot to uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv.

Sabiedriskās apspriedes notiks 2014.gada 17.decembrī plkst. 11 Aizkraukles pilsētas bibliotēkas zālē, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē, un 2014.gada 18.decembrī plkst. 11 Jelgavas novada sēžu zālē, Pasta ielā 37, Jelgavā.

 
 
Powered by Phoca Download