Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00134 Projekta nosaukums: Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos…
  Projekta programma: Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00077 Projekta nosaukums: Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas…
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00052 Projekta nosaukums: Baltijas militārā mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā |Extending the…
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.- 2027.gadam Projekta numurs: LL-00087 Projekta nosaukums: Nākotnes prasmju pamats - zināšanas un kapacitāte STEAM jomā | The foundation of future skills –…
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.- 2027.gadam Projekta numurs: LL-00061 Projekta nosaukums: "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta programma: Interreg Europe programma 2021.-2027. gadam Projekts Nr. 02C0329 “Lauku teritoriju vietējo kopienu iesaiste reliģiskā mantojuma saglabāšanā” | Religious heritage in rural areas. Saīsinātais nosaukums: REliHE Projekta…
  Projekta programma: Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00020 Projekta nosaukums: Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā|Improving the social…
  Projekta programma: Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekts Nr. LL-00059 “Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana” | Promotion of Active and Healthy Aging Saīsinātais nosaukums: ActiveAging …
  Programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027 Projekts: Nr. C036 “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā | Integrated system for interactive public garden development in Baltic Sea Region …
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.01.2024.
  Projekts: “Mācību un inovāciju sadarbības tīkls”/„Learning and Innovation Network” Saīsinātais nosaukums: LINK Projekta numurs: Nr. 2022-1-SE01-KA220-VET-000086904 Programma: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2021.–2027. gadam …