Tūrisma maršruta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” ietvaros tapušas informatīvas brošūras, kas piedāvā trīs dažādus ģeogrāfiskus maršrutus.

Kopumā brošūrā ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas iekļauti trīs maršrutos un aptver Zemgales (Latvijā), kā arī Šauļu un Paņevežas reģionus (Lietuvā). Papildus izveidoti piedāvājumi piecām dažādām mērķgrupām – trīs paaudžu ceļotājiem, senioriem, aktīvās atpūtas cienītājiem un ārpus sezonas ceļotājiem. Līdztekus tam, izveidots arī atpazīstamāko objektu maršruts.

Brošūras un skrejlapu digitālo versiju iespējams lejupielādēt:

Aicinām ikvienu apmeklētāju, kurš gatavs apstāties ikdienas steigā un sajust dabas un kultūras daudzveidību, doties tūrisma maršruta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” piedzīvojumā!

Izveidotā īsfilma sniedz nelielu ieskatu, kāpēc ir vērts doties un piedzīvot pašam:

Aktivitātes īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” ietvaros.