Tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros tapušas informatīvas brošūras, kas piedāvā trīs dažādus tematiskos maršrutus.

Maršruti aptver trīs valstu – Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu prasmju, tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības, un ikviens ceļotājs atradīs daudz interesanta, ko atklāt, izpētīt un iepazīt.

Brošūru digitālās versijas iespējams lejupielādēt:

Tāpat daži no iepriekš minētajiem objektiem un brošūrā ietvertajām izcilajām personībām ir redzamas jaunajā animācijas filmā “Augt dižam Zemgalē”, ko Zemgales plānošanas reģions īstenojis sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli. Tā stāsta par ievērojamām un dižām Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir svarīga loma gan Latvijas vēsturē, gan mūsdienās, piemēram, Raini, Andreju Upīti, Annu Brigaderi, Jāni Čaksti un citiem. Tās mērķis ir atgādināt un apzināt, ka no Zemgales nāk ievērojami cilvēki, kas ar savu darbu un sasniegumiem ir atstājuši būtisku devumu gan literatūrā, gan politikā, gan citās nozarēs un ka mums ir daudz, ar ko lepoties.

Aktivitātes īstenotas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Rediscover the roots of regions" ietvaros.