Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) Projekts: Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001, “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” Projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam Projekts: Nr. 01C0144 “Uzlabot sabiedrības atbalstu vēja enerģijai ES reģionos, pielietojot uz vidi un sabiedrībā balstītu plānošanu.” Nr. 01C0144 “Increasing social acceptance for wind energy…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2021.-2027. Nosaukums: Nr. 01C0028 “Jaunuzņēmumu vienradžu atbalsta politikas rīku izstrāde, koplietošana un izplatīšana” “Designing, sharing and replicating policy tools for Unicorn forests” Saīsinātais…
  Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Projekts: Nr.LVIII-057, “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” Saīsinātais nosaukums: ZE RUNRARO Projekta īstenošanas laiks: 16.04.2023. – 15.11.2023. (7…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2021.-2027. gadam Projekts: Nr. 01C0183 “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” | “Innovating communication targeted to SMEs” Saīsinātais nosaukums: “InnoCom” Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023.- 28.02…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam Projekts: Nr.01C0065 “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1’’ Nr.01C0065 “Making Culture the N°1 ally of European recovery Saīsinātais nosaukums: ‘’CHERRY’’ Projekta…
  Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. / Cross-border cooperation Programme 2014.-2020. Projekts: Nr. LVII-056 “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” Nr. LVII-056 “Development of business support environment in the…
  Projekts: LVIII-068 Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana | Development of Zemgale’s business environment and promotion of enterpreneurs’ competitiveness” Projekta saīsinātais nosaukums: SMEPRO 2 …
  Programma:  Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam Projekts: Nr. #S015 “Biogāze – Izveidota ilgtspējīga tehnoloģija aprites ekonomikā”/ Biogas - Established Sustainable Technology In A Circular Economy Saīsinātais…
  Projekta nosaukums: Starptautiska sertifikācijas standarta un instrumentu kopizstrāde, lai veicinātu enerģētikas pāreju zaļajās industriālajās zonās | Green Industrial Areas Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona…