Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un Autopārvadājumu likumu, Zemgales plānošanas reģiona kompetencē ir:

  • sagatavot priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei par maršrutu tīkla pārzināšanu un VSIA "Autotransporta direkcija" - par maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanu, izstrādi un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanu un to izmaiņām, kā arī par citiem jautājumiem Sabiedriskā transporta padomes uzdevumā;
  • noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu reģiona teritorijā;
  • apsekot autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem;
  • izsniegt un administrēt speciālās atļaujas (Licences) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Zemgales administratīvajā teritorijā.

Pašvaldībām un iedzīvotājiem nepieciešamā informācija par autobusu atiešanas un pienākšanas laikiem, kā arī cita papildus informācija  meklējama saitē – www.1188.lv  vai VSIA Autotransporta direkcija, Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050.

Vienoto reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīklu pārzināšanas un organizēšanas funkciju pilda Sabiedriskā transporta padome.

Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildinstitūcija, kā arī plānošanas reģionu tiesību, saistību, arhīva un lietvedības pārņēmēja jautājumos, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanu un organizēšanu autobusu maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ir VSIA "Autotransporta direkcija".