Zemgales plānošanas reģiona budžets ir izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmu.

Zemgales plānošanas reģiona pamatbudžetu veido Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas transferti pamatdarbības nodrošināšanai un apstiprināto projektu ieviešanai, Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību transferti, ārvalstu partneru finansējums projektu ieviešanai, Satiksmes ministrijas transferti, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, kā arī ieņēmumi par atļauju izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem.

Pamatbudžeta pieprasījumu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai Iestāde pieprasa saskaņā ar 2002. gada 21. marta Reģionālās attīstības likumu. Pārskata gada laikā apstiprināto projekta finansējumu Iestāde sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.

Zemgales plānošanas reģiona budžets skaitļos
Pozīcijas EUR 2019 2020 2021 2022   2023
Atlikums gada sākumā 1 684 004 1 110 702 1 321 500 1 094 962 2 372 054
Ieņēmumi 2 633 259 3 378 406 2 862 538 5 113 803 6 011 416
Izdevumi 3 206 561 3 167 608 3 089 076 3 836 711 7 332 032
Atlikums gada beigās 1 110 702 1 321 500 1 094 962 2 372 054 1 051 438