Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Saīsinātais nosaukums: Projekts “SMEPRO” Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. – 31.11.2022. (41 mēnesis) Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (ZPR), www.zemgale.lv Asociētais partneris:  Vidzemes plānošanas reģions …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programma 2014 - 2020 Projekta nosaukums:  Sohjoa Pēdējā jūdze - Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi draudzīgu autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu, …
  Programma: Interreg   V-A   Latvijas   –   Lietuvas   pārrobežu   sadarbības programma 2014-2020. gadam Projekts: LLI-483   “Unikālu ģeoloģisko   un …
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam Projekts: LLI-447 “Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route "Balts' Road" / Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-425 Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība LLI-425 “Development of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats''  LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the…
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: Swedish Institute Baltic Sea Cooperation (Svenska Institutets Ostersjosamarbete for projektet) Projekts: “Baltijas Biogāzes Apļi: Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites akonomikā” / “Baltic…
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam Projekts: ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības…
  Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam  4. Prioritāte: Spēcīgāki un sociāli iekļaujoši reģioni Specifiskais mērķis: 4.1. Vairāk cilvēku iegūst no spēcīgākām Centrāl Baltijas kopienām Mērķis: Izstrādāt…