Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Saīsinātais nosaukums: Projekts “SMEPRO” Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. – 31.11.2022. (41 mēnesis) Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (ZPR), www.zemgale.lv Asociētais partneris:  Vidzemes plānošanas reģions …
  Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Projekts: Nr.LVIII-057, “Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai” Saīsinātais nosaukums: ZE RUNRARO Projekta īstenošanas laiks: 16.04.2023. – 15.11.2023. (7…
  Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. / Cross-border cooperation Programme 2014.-2020. Projekts: Nr. LVII-056 “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” Nr. LVII-056 “Development of business support environment in the…
  Projekts: LVIII-068 Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana | Development of Zemgale’s business environment and promotion of enterpreneurs’ competitiveness” Projekta saīsinātais nosaukums: SMEPRO 2 …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programma 2014 - 2020 Projekta nosaukums:  Sohjoa Pēdējā jūdze - Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi draudzīgu autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu, …
  Programma: Interreg   V-A   Latvijas   –   Lietuvas   pārrobežu   sadarbības programma 2014-2020. gadam Projekts: LLI-483   “Unikālu ģeoloģisko   un …
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam Projekts: LLI-447 “Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route "Balts' Road" / Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-425 Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība LLI-425 “Development of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats''  LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the…
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas…