Statuss:
Noslēdzies

Programmas nosaukums: INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programma 2014 - 2020

Projekta nosaukums:  Sohjoa Pēdējā jūdze - Baltijas jūras reģiona pāreja uz videi draudzīgu autonomu pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu, Baltic Sea Region transitioning into eco-friendly autonomous last mile public transportation

Projekta saīsinātais nosaukums: SOHJOA LAST MILE

Nozare: Videi draudzīgs transports, enerģētika

Projekta ilgums: 12 mēneši

Projekta ieviešanas laiks: 2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais budžets: 898 203 EUR

Tajā skaitā: ERAF ar partneru finansējumu  648,203 EUR, Norvēģijas finansējums 250 000 EUR

ZPR budžets: 35 000 EUR (tai skaitā 85% ERAF, 15% LV)

Projekta vadītājs:

  Raitis Madžulis

  Projektu speciālists
  Raitis.Madzulis [at] zpr.gov.lv

  Projekta mērķis: Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju.

  Vadošais partneris: Helsinku Metropolia Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

   Projekta partneri:

  • Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija);
  • Tallinas pilsētas transporta departaments (Igaunija);
  • Forum Virium Helsinki (Somija);
  • Gdaņskas pilsēta (Polija);
  • Kongsbergas pašvaldība (Norvēģija);
  • Zemgales plānošanas reģions (Latvija).

  Projekta mērķa grupas:

  • Pašvaldības, pašvaldību plānošanas un transporta speciālisti
  • Iedzīvotāji un uzņēmēji
  • Zemgales plānošanas reģions
  • Satiksmes ministrija, CSDD, VARAM
  • Sabiedriskā transporta operatori
  • NVO un citas reģionā esošās šai jomā iesaistītās institūcijas.  

  Plānoto darbību un aktivitāšu apraksts 

  1.  Piedalīties mācību un izpētes vizītēs uz vietām, kur šādi braucieni notiks, uzaicinot piedalīties Satiksmes ministrijas, CSDD pārstāvjus, lai pārņemtu labās prakses pieredzi, ko varētu izmantot atbildīgajām institūcijām attīstot Latvijā nepieciešamo likumdošanas aktu izstrādi.
  2. Zemgalē plānota Latvijas konference (seminārs), kas būs veltīta šai tematikai. Plānots ir uzaicināt kā ārzemju ekspertus un projekta partnerus, tā arī vietējos nacionālā, reģionālā līmeņa iesaistītos partnerus un pašvaldību pārstāvjus, kā arī mobilo sakaru 5G nodrošinātājus, sabiedrisko pārvadājumu operatorus, uzņēmējus u.c. interesentus.
  3. Dalība projekta vadības un komunikācijas aktivitātēs.