Iekļauts SPAP 27.11.20. lēmums.

Iekļauti ar SPAP 10.12.2018.; 21.03.2019.; 16.08.2019.; 06.12.2019.; 02.03.2020. un 13.05.2020. lēmumu apstiprinātie grozījumi.