Zemgale prot pārsteigt ar Eiropas nozīmes kultūrvēsturiskiem pieminekļiem - Baltijā lielākajām un greznākajām pilīm, muižām, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Strūves meridiāna punktu Jēkabpilī, Pasaku un Rūķu mežu Tērvetes dabas parkā, karsta kritenēm Skaistkalnes apkaimē, Baltijā lielāko ceriņu dārzu Dobeles pievārtē, Sēlijas baltajiem lielceļiem un izcilu kultūras darbinieku piemiņas vietām Aizkraukles un Jēkabpils novados, Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kauju norises vietām Tīreļpurvā, teju divdesmit gadu ilgu pieredzi starptautiska Ledus skulptūru festivāla rīkošanā Jelgavā, kantri un senās mūzikas festivālu norisi Bauskā un Rundālē, neskaitāmiem teātra un mūzikas svētkiem pilsētās un lauku apvidos, bagātīgiem gadatirgiem pavasaros un rudeņos, iecienītām ogošanas, sēņošanas un makšķerēšanas vietām tīrā, nepiesārņotā vidē, Tērvetē, Bauskā un Sēlijā brūvētu dabīgu izejvielu alu un citiem lauku labumiem. Tas un vēl daudz kas cits patiesi ikvienu ceļotāju prot pārsteigt allaž zaļā, plaukstošā un ziedošā Zemgalē!

Tāpēc ne mirkli nešaubies, kravā mugursomu un dodies ceļā!

Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģijā cita starpā ir teikts: „Zemgale ir vieta lai apstātos – no laika skrējiena, no domām un ikdienas. Nekādas steigas, nekādu asumu. Miers un pamatīgums, stabilitātes sajūta. Vieta pārdomām, kā bibliotēka brīvā dabā. Ceļotājiem, kuri vēlas redzēt, ka laika pietiek un tiem, kuri grib apstāties, bet nevar.”

Zemgales plānošanas reģiona dokumentā „Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam” tūrisma nozare definēta kā viens no četriem reģiona ekonomiskā profila galvenajiem specializācijas virzieniem. Atbilstīgi Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2015. -2020.gadam kā prioritārie tūrisma veidi definēti - dabas un kultūrvēsturiskais tūrisms, lauku tūrisms un kulinārais tūrisms, bet kā galvenās veicamās aktivitātes - veicināt esošo tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību un konkurētspēju, veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidi, kā arī savstarpējās nozares sadarbības stiprināšanu, produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Tāpat noslēgts ZPR sadarbības līgums ar Zemgales Tūrisma asociāciju. Tā mērķis ir veicināt un atbalstīt sadarbību starp Plānošanas reģionu un vietējo Tūrisma asociāciju, lai nodrošinātu līdzsvarotu tūrisma nozares attīstību un tās plānošanu. Sadarbības līgumā ir nodalītas abu pušu kompetences jomas. Iestāde Zemgales Plānošanas reģions ir atbildīga par tūrisma nozares attīstības plānošanu reģionā, tūrisma projektu izstrādi un ieviešanu, kā arī par informācijas nodrošināšanu saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu fondu atbalsta izmantošanas iespējām. Savukārt Tūrisma asociācijas kompetencē ir gādāt par reģionālā līmeņa tūrisma mārketinga un jaunu tūrisma produktu izveidi, informatīvo materiālu izgatavošanu un izdošanu, aktuālas informācijas vākšanu, apkopošanu un ievietošanu asociācijas interneta vietnē, Zemgales reģiona gadskārtējās tūrisma konferences rīkošanu, informatīvo semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu.

Vēl 2001.gada rudenī toreizējā Zemgales Attīstības aģentūra nolēma uzņemties koordinējošo lomu reģiona tūrisma attīstības jomā. Tāpēc, lai veiksmīgi risinātu tūrisma attīstības jautājumus, izveidoja darba grupu no Zemgales plānošanas reģionu veidojošo pašvaldību deleģētiem pārstāvjiem.

Savukārt, kopš 2005.gada, lai uzlabotu plānošanas darba kvalitāti un nodrošinātu nozares attīstībā iesaistīto pušu plašāku pārstāvniecību, minēto Tūrisma darba grupu pārveidoja par Zemgales Tūrisma koordinācijas darba grupu un tās darbā iekļāva plānošanas reģiona administrācijas un pašvaldību, Tūrisma informācijas centru un punktu speciālistus.

Tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksmēs pārsvarā risina gluži praktiskus jautājumus, tostarp jautājumus, kas saistīti ar reģiona dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs, informatīvu tūrisma kampaņu gatavošanu un ieviešanu, informatīvu materiālu izgatavošanu un izplatīšanu, kā arī Latvijas – Lietuvas un vēl citu pārrobežas sadarbības programmu tūrisma projektu ideju ģenerēšanā un attīstīšanā, iesaistās ieviešanā jau esošo projektu aktivitātēs. Produktīva sadarbība gan informācijas ieguvē un apstrādē, gan diskusiju organizēšanā, iesaistot plašāku sabiedrību, grupas dalībnieku vidū izvērtās Zemgales plānošanas reģiona Tūrisma attīstības programmas izstrādes laikā. Programmā izvirzītās prioritātes un nozares attīstības mērķi ar plānotajiem pasākumiem ir veidoti kā reģionāla līmeņa aktivitātes un to iniciators ieviešanai ir gan Zemgales Plānošanas reģiona administrācija, gan Zemgales Tūrisma koordinācijas darba grupas dalībnieki.

Svarīgi, ka katra no sēdēm notiek citā vietā, kādā no jaunākajiem tūrisma pakalpojumu sniedzēju objektiem. Tādējādi rodas pilnīgāks priekšstats par nozares attīstības tendencēm reģionā, objektu īpašnieki izklāsta savu redzējumu par problēmām, dalās pieredzē, nodibina kontaktus un vienojas par sadarbību.

Vairāk informācijas par tūrisma piedāvājumiem var atrast: