Dokuments ir izstrādāts INTERREG EUROPE programmas projekta Nr. PGI05232 “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem” (e-MOPOLI) ietvaros.


Dokuments ir izstrādāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-291 "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā/ ENGRAVE" ietvaros

Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”


Materiāls tapis INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”