Ceļosim maršrutā „Baltu ceļš”!

2023. gadā ir izstrādāts Tūrisma ceļvedis “Zemgaļi”, kur ir iekļauti vairāk nekā 100 interesantākie, vērtīgākie un jaunākie Lietuvas un Latvijas Zemgales teritorijā esoši objekti, saistīti ar baltu pagātni un tagadni, kultūras mantojumu un tā izpausmēm mūsdienās.
Ceļotāju ērtībai objekti ir apvienoti sešos galamērķos Zemgalē un astoņos Ziemeļlietuvā, ļaujot brīvi izvēlēties sev atbilstošāko maršrutu un ieplānot nākamo!

Brošūru digitālās versijas iespējams lejupielādēt:

Papildus Lietuvas pusē ir tapis Tūrisma ceļvedis “Sēļi”, kurā iekļauti vairāk nekā 60 interesantākie, vērtīgākie un jaunākie Latvijas teritorijā esošās Sēlijas, Lietuvas Sēlijas un Aukštaitijas objekti, saistīti ar baltu pagātni un tagadni, ar kultūras mantojumu un tā izpausmēm mūsdienās.

Ceļotāju ērtībai objekti ir apvienoti 5 galamērķos Latvijas pusē un 7 Lietuvas pusē, ļaujot brīvi izvēlēties sev atbilstošāko maršrutu un ieplānot nākošo!

Ceļojiet un iepazīstieties ar Zemgales un Sēlijas bagātībām un cilvēkiem!

 

Brošūru digitālās versijas iespējams lejupielādēt:

Kurzemes plānošanas reģions laidis klajā  tūrisma ceļvedi “Kurši un žemaiši”. Ceļvedī iekļauti vaiāk kā 100 izteiksmīgākie ar kuršu un žemaišu kultūrvēsturi saistītie objekti Latvijā un Lietuvā. Ceļotāju ērtībai objekti apvienoti 7 galamērķos Kurzemē un 6 Lietuvā.

Brošūru digitālās versijas iespējams lejupielādēt:

Maršruts „Baltu ceļš” ir 2145 km garš, tas veidots Kuršu (~790 km), Zemgaļu (~620 km) un Sēļu (~735 km) lokos. Katrs no lokiem ietver teritoriju gan Latvijā, gan Lietuvā, kur meklējami senie kurši, zemgaļi un sēļi – daļa no baltu maztautām. Vairāk nekā 110 tūrisma objektu ļaus izzināt šo trīs baltu maztautu vēsturi, kultūru un tradīcijas.

Zemgaļi mituši mūsdienu Latvijas vidusdaļā – Zemgales līdzenumā – un Lietuvas ziemeļos. Tā bija viena no kareivīgākajām un turīgākajām tautām Ziemeļeiropā, kas visilgāk starp Latvijas teritorijā dzīvojošām tautām pretojās krustnešiem un kristietībai. Zemgaļi, līdzās zemkopībai, bija arī izcili tirgotāji.

Sēļu zemes meklējamas mūsdienu Latvijas dienvidaustrumu daļā un Lietuvas ziemeļaustrumos. Sēļi, kuru vēsture ir vēl līdz galam neatminēta mīkla, bija prasmīga zemkopju tauta. Senās sēļu zemes ir bagātas ar skaistām dabas ainavām un unikālu vēsturi, kuras liecinieki ir senie un iespaidīgie sēļu pilskalni.

 

Brošūru digitālās versijas iespējams lejupielādēt:

Maršrutam „Baltu ceļš” ir sagatavota arī karte, kas palīdzēs atrast apskates vietas. Kartē iekļauti astoņi tematiskie maršruti.

Mūsu Youtube profilā atradīsi video ar ieskatu, kas zemgaļu un sēļu zemes:

Vietā, kur mūsdienās ir redzams vien Tērvetes pilskalns ar gleznainu apkārtni, tālā senatnē ir bijis mūsu priekšteču apdzīvots un rosīgs attīstības centrs. Tagad ar video palīdzību ikviens var iztēloties un rast priekšstatu par to, kā senākos laikos izskatījās baltu sentautas politiski-ekonomiskais un varas centrs Latvijas teritorijā. Video ir redzama Tērvete viduslaikos, kas ietver Tērvetes koka pili Tērvetes pilskalnā ar priekšpilīm, Putnu kalnu, Svēto kalnu (Zviedru kalns, Vecais pilskalns), un senpilsētas teritoriju ar Tērvetes upīti.

Video ar Tērveti viduslaikos/ 3D:

Vietā, kur mūsdienās ir redzams vien maza applūdināta saliņa Daugavā - daļa no Sēlpils pilskalna, tālā senatnē ir bijis mūsu priekšteču apdzīvots un rosīgs attīstības centrs. Tagad ar video palīdzību ikviens var iztēloties un rast priekšstatu par to, kā senākos laikos izskatījās baltu sentautas politiski-ekonomiskais un varas centrs Latvijas teritorijā. Video ir redzama Sēlpils 13. gadsimta sākumā ar Sēlpils pili uz sena dolomīta erozijas palikšņa Daugavas kreisā krasta kraujā, un senpilsētu pils pakājē, kur valdīja sēļu valdnieki.

Video ar Sēlpili viduslaikos/3D:

Aktivitātes tika organizētas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ Balts’ Road” un  LLI-447 “ Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana/ EXPLORE” atbalstu.