Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 146 rezultāti
  Pētījums: "Niedru un meldru biomasas pieejamība un izmantošana Zemgales plānošanas reģionā", kas izstrādāts Blue-Green Bio Lab projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).
  The study "Regional analysis of public administration communication with small and medium-sized enterprises in the Zemgale planning region" (Pētījums “Reģionālās analīzes veikšana par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgales plānošanas reģionā”) izstrādāts projektā “InnoCom” jeb “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” (Nr. 01C0183), kas tiek īstenots Interreg Europe programmā 2021.-2027. gadam.
  Projektā darbam apvienojušās septiņas institūcijas no sešām valstīm – Latvijas, Itālijas, Īrijas, Francijas, Rumānijas un Slovēnijas. Projekta kopējais budžets ir 1 511 394,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 209 115.20 eiro. ZPR budžets 146 237,00 eiro.
  Pētījums “Reģionālās analīzes veikšana par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgales plānošanas reģionā” izstrādāts projektā “InnoCom” jeb “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” (Nr. 01C0183), kas tiek īstenots Interreg Europe programmā 2021.-2027. gadam.
  Projektā darbam apvienojušās septiņas institūcijas no sešām valstīm – Latvijas, Itālijas, Īrijas, Francijas, Rumānijas un Slovēnijas. Projekta kopējais budžets ir 1 511 394,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 209 115.20 eiro. ZPR budžets 146 237,00 eiro.
  Rīks pašvaldībām bioindustriālo sadarbību uzsākšanai, kas izstrādāts Blue-Green Bio Lab projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).
  Vides politikas un prakses īss apraksts, kas izstrādāts Blue-Green Bio Lab projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).
  Biomasas veidu politikas īsi apraksti, kas izstrādāti Blue-Green Bio Lab projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).
  Bioindustriālās simbiozes politikas īsi apraksti, kas izstrādāti Blue-Green Bio Lab projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).
  Prezentācijas no Blue-Green Bio Lab projekts un bio-industriālās sadarbības koncepcija - Apvienotā klimata, enerģētikas un vides koordinācijas darba grupas sanāksme 24.11.2023.
  Prezentācijas no apvienotās klimata, enerģētikas un vides koordinācijas darba grupas sanāksmes. Impetus projekta aktivitātes un pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns Zemgales reģionā.
  Šajā metodikā "Norvēģijas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes pielāgošana bērniem un pilotēšana Zemgalē" tiek sniegts pārskats par profesionālajiem un politiskajiem mērķiem Norvēģijas izglītības sistēmā, kā arī tiek doti pedagoģisku metožu piemēri, kas domāti pamatskolas vecuma bērniem un jauniešiem. Dažas metodes un uzdevumi piemēroti arī vidusskolēniem.
  Šo darbu EEZ grantu projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros izstrādāja KBT Arodskola Tronheimā, kuras uzdevums ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Norvēģiju un Latviju uzņēmējdarbības jomā skolās. Ar KBT Arodskolu var sazināties, lai gūtu papildu informāciju vai apmācību šajā jomā.
  Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
  “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.
  Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
  “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.
  Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
  “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.