Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 136 rezultāti
  Šajā darbā tiek sniegts pārskats par profesionālajiem un politiskajiem mērķiem Norvēģijas izglītības sistēmā, kā arī tiek doti pedagoģisku metožu piemēri, kas domāti pamatskolas vecuma bērniem un jauniešiem. Dažas metodes un uzdevumi piemēroti arī vidusskolēniem.
  Šo darbu EEZ grantu projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros izstrādāja KBT Arodskola Tronheimā, kuras uzdevums ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Norvēģiju un Latviju uzņēmējdarbības jomā skolās. Ar KBT Arodskolu var sazināties, lai gūtu papildu informāciju vai apmācību šajā jomā.
  Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
  “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.
  Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
  “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.
  Ceļvedis sagatavots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta
  “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Izzini Baltus) ietvaros.
  Kategorija
  Safe School Library
  Izstrādātā Metodika aktualizēta projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”/ SocQuality, LLI-317 ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.
  Kategorija
  Dažādi