Prezentācijas no apvienotās klimata, enerģētikas un vides koordinācijas darba grupas sanāksmes. Impetus projekta aktivitātes un pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns Zemgales reģionā.