Reizi gadā Zemgales plānošanas reģions sagatavo publisko pārskatu par tā darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Pārskatā pieejama apkopojoša informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī par plānotajām prioritātēm nākamajam gadam.