Šajā metodikā "Norvēģijas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes pielāgošana bērniem un pilotēšana Zemgalē" tiek sniegts pārskats par profesionālajiem un politiskajiem mērķiem Norvēģijas izglītības sistēmā, kā arī tiek doti pedagoģisku metožu piemēri, kas domāti pamatskolas vecuma bērniem un jauniešiem. Dažas metodes un uzdevumi piemēroti arī vidusskolēniem.
Šo darbu EEZ grantu projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros izstrādāja KBT Arodskola Tronheimā, kuras uzdevums ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Norvēģiju un Latviju uzņēmējdarbības jomā skolās. Ar KBT Arodskolu var sazināties, lai gūtu papildu informāciju vai apmācību šajā jomā.