Pētījums: "Niedru un meldru biomasas pieejamība un izmantošana Zemgales plānošanas reģionā", kas izstrādāts Blue-Green Bio Lab projektā, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).