Statuss:
Īstenošanā
Interreg Baltic Sea Region logo

Programma:  Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Projekts: Nr. #S015 “Biogāze – Izveidota ilgtspējīga tehnoloģija aprites ekonomikā”/ Biogas - Established Sustainable Technology In A Circular Economy

Saīsinātais nosaukums: BEST ACE

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada oktobris – 2024. gada septembris

Vadošais partneris: Dienvidzviedrijas enerģētikas aģentūra, Energy Agency Southern Sweden, Zviedrija, http://www.energikontorsyd.se/en

Projekta partneri:

Programmas prioritāte: Pāreja uz citu enerģijas veidu izmantošanu

Projekta mērķis: Visas projekta mērķa grupas projekta laikā paaugstinās savu kompetenci un zināšanas par biogāzes tirgu. Mērķa grupas var sniegt atbalstu investīcijām biogāzes nozarē reģionālā un valsts līmenī. Līdz šim problēma ir bijusi neskaidrība par to, kā uzņēmējdarbības tirgi vērtē biogāzes izmantošanu salīdzinājumā ar citām alternatīvām. Strauji pieaugot dabasgāzes cenām, biogāze tagad ir kļuvusi ne tikai par ekonomisku alternatīvu, bet arī par reģionālu un nacionālu atjaunojamas un  ilgtspējīgas enerģijas avotu. Izstrādājot Baltijas biogāzes biznesa ceļvedi, mēs varam skaidri noteikt iespējas un galvenos elementus, lai paplašinātu apzinātos tirgus. Tā kā mērķa grupas strādās kopā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tās veidos kopīgu viedokli un varēs ietekmēt tirgus dalībniekus un lēmumu pieņēmējus, lai veicinātu biogāzes izmantošanu un ražošanu.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

  • Baltijas biogāzes tirgus situācijas pārskata sagatavošana un izstrāde;
  • Pārskata par pašreizējo stāvokli sagatavošana;
  • Starptautisko mācību vizīšu sagatavošana, īstenošana un izvērtēšana;
  • Nacionālo darba grupu izveide;
  • Biogāzes biznesa ceļveža priekšlikumu izstrāde četriem jaunattīstības tirgiem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • Izstrādāts ceļvedis Baltijas Biogāzes biznesa attīstībai
  • Izstrādāti biogāzes biznesa ceļveža priekšlikumi četriem jaunattīstības tirgiem
  • Izstrādāti ceļveži biogāzes ražošanas palielināšanai.

Projekta kopējais finansējums: 344 253,00 EUR

ERAF līdzfinansējums: 275 402,40 EUR

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 24 864,00