Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Programma: Interreg   V-A   Latvijas   –   Lietuvas   pārrobežu   sadarbības programma 2014-2020. gadam Projekts: LLI-483   “Unikālu ģeoloģisko   un …
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam Projekts: LLI-447 “Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route "Balts' Road" / Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš”…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-425 Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība LLI-425 “Development of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats''  LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam Projekts: LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”     LLI-291 “Enhancement of Green Infrastructure in the…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”  LLI-313 “Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks” Saīsinātais nosaukums:…
  Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020    Projekts: Projekts LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ ““International cultural route  "Balts' Road”  Saīsinātais…
  Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 20142020  Projekts: Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system…