Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020. gadam Projekts: Nr.PGI05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” Nr.PGI05114 “Entrepreneurial and Intrapreneurial…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma:  INTERREG EUROPE 2014-2020.   Mērķis: Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam Projekts: LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”     LLI-291 “Enhancement of Green Infrastructure in the…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”  LLI-313 “Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks” Saīsinātais nosaukums:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 2020 Mērķis: Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju. Vadošais partneris…
  Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020    Projekts: Projekts LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ ““International cultural route  "Balts' Road”  Saīsinātais…
  Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 20142020  Projekts: Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei (GPP4Growth) Programma: Interreg Europe 2014-2020 Projekta partneri: Patras Universitāte (Grieķija) Lombardijas reģions (Itālija) Lodzas reģions (Polija) Antverpenes…