Statuss:
Īstenošanā
Interreg Central Baltic Sea Region logo

Programma:  Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Projekts: “Centrāl Baltijas mentora atbalsts imigrantēm sievietēm nodarbinātības veicināšanai” /  “Central Baltic Mentoring for Migrant Women seeking Employment”

Saīsinātais nosaukums: “CeMeWe”

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši

Projekta kopējais finansējums: 1 100 848,45 EUR

Programmas līdzfinansējums: 880 678,74 EUR

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 36 894,56 EUR

Vadošais partneris: Laurea Lietišķo zinātņu Universitāte (LAU), Somija, www.laurea.fi

Projekta partneri: Projektā piedalās pieci partneri no četrām valstīm

Programmas prioritāte: Uzlabotas nodarbinātības iespējas

Projekta mērķis: kopīgi izstrādāt veidus, kā atbalstīt sieviešu imigrantu nodarbinātību Somijā, Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

  • Izveidot un ieviest modeli imigrantu sieviešu nodarbinātības palielināšanai, balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām;
  • Veicināt pārrobežu mācīšanos pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas nolūkos;
  • Piedalīties finansējuma saņēmēju un potenciālo mentoru datu bāzes veidošanā;
  • Izstrādāt un organizēt mentoringa procesu reģionā;
  • Likvidēt vietējos, individuālos un sociālos šķēršļus nodarbinātībai.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • Kopumā 515 sievietēm imigrantēm būs paaugstināta konkurētspēja darba tirgū;
  • Projekta dalībniecēm būs skaidra izpratne par nodarbinātības iespējām un to, kas vēl ir nepieciešams, lai iegūtu darbu;
  • Tiks pilnveidota pārrobežu sadarbība, kas veicinās Ukrainas bēgļu nodarbinātību, un palielinās gatavību nākotnes krīzēm Centrālās Baltijas reģionā