Statuss:
Īstenošanā
UnicornQuest_logo

Programma: Interreg Europe programma 2021.-2027.

Nosaukums: Nr. 01C0028 “Jaunuzņēmumu vienradžu atbalsta politikas rīku izstrāde, koplietošana un izplatīšana”

“Designing, sharing and replicating policy tools for Unicorn forests”

Saīsinātais nosaukums: “UnicornQuest”

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023. – 28.02.2026. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 2 303 970,00 Eur

ERAF finansējums: 1 801 086,00 Eur

Zemgales plānošanas reģiona budžets: 151 280,00 Eur

Vadošais partneris: Alentejo Zinātnes un tehnoloģiju parks (Portugāle), https://www.pact.pt/site/

Projekta partneri:

Projekta mērķis:  deviņu partneru valstu reģionos veicināt vairāku “Mazo ieleju” izveidošanu, kas piedāvā izmantot vietējo kopienu atbalsta tīklu kā izmēģinājuma vietu jaunuzņēmumiem - topošajiem vienradžiem, kas vēlas augt saskaņā ar Eiropas Savienības principiem un vērtībām - cilvēktiesībām, brīvības, demokrātijas un vienlīdzības principiem.

Aktivitātes Zemgalē:  

  • Starpreģionu mācīšanās vienam no otra (apmaiņas braucieni);
    • 1. starpreģionu apmaiņas brauciens uz Portugāli (08.11.05.2023.) – partneri definē mācīšanās metodoloģiju un ieinteresēto pušu iesaistes stratēģiju
    •  2. starpreģionu apmaiņas brauciens uz Franciju (projekta 2. semestrī; 28.-29.09.2023.)
  • Starpreģionu apmaiņas braucieni uz Slovākiju (divas reizes - projekta 3. un 4. semestrī), Itāliju (projekta 4. semestrī), Latviju (projekta 5. semestrī), Īriju (projekta 6. semestrī)
  • Starpreģionu apmaiņas braucienos tiek aktīvi iesaistītas arī ieinteresētās puses – katrā no 6 apmaiņas braucieniem piedalās 2 – 3 dalībnieki
  • 7 Starpreģionu tiešsaistes mācīšanās pasākumi (peer-exchange) sesijas
  •  Peer reviews – gadījumu salīdzinošā izpēte
  • Projektā kopumā tiek paredzēts uzlabot 9 politikas dokumentus

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg Europe programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/unicornquest

Programmas mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/