Statuss:
Īstenošanā
CHERRY_logo

Programma: Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam

Projekts: Nr.01C0065 “Kultūra kā Eiropas atveseļošanās sabiedrotais Nr.1’’

Nr.01C0065 “Making Culture the N°1 ally of European recovery

Saīsinātais nosaukums: ‘’CHERRY’’

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023. – 28.02.2026. (ieviešanas fāze)

01.03.2026. – 28.02.2027. (uzraudzības fāze)

Projekta vadošais partneris: Friuli-Venēcija Džūlija autonomais reģions (IT), https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

Projekta partneri:

Projekta mērķis: pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, stimulēt radošā sektora atgūšanos pēc Covid-19 krīzes, kā arī veicināt kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

 • Situācijas analīze kultūras un radošo industriju jomā katrā no partnervalstīm;
 • Iesaistīto pušu darba grupas;
 • Labās prakses piemēru identificēšana, apkopošana un pārņemšana kultūras un radošo industriju jomā;
 • Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta partneriem (starptautiskās darba grupas, semināri, studiju vizītes);
 • Reģionāla līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīze un rekomendācijas politikas instrumentu uzlabošanai;
 • Publicitātes pasākumi galveno projekta mērķu grupu informēšanai par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta uzraudzības posmā 

 • Politikas instrumentu papildināšana, uzraudzība, rezultātu analīze.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Politikas instrumentu izvērtējums un uzlabošana, lai sekmētu kultūras un radošo industriju attīstību reģionā. 
 • Veicināta sadarbība starp galvenajām iesaistītajām pusēm, lai sekmētu kultūras un radošo industriju attīstību reģionā;
 • Veicināta vietējo kopienu izpratne par kultūras un radošo industriju nozīmi kopienu  attīstībai, dzīves vides uzlabošanai, 
 • Projekta rezultātu apkopošana un izplatīšana ieinteresētajām pusēm.

Kultūras un radošās industrijas ietver šādas nozares: arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības.

Projekta kopējais finansējums: 1 939 948.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 551 958.40 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 172 792.00 EUR EUR 

Programmas finansējuma daļa 80% - 138 233.60 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums 20% - 34 558.40 EUR

Projektu līdzfinansē:  Interreg Europe programma 2021. – 2027.gadam, 

https://www.interregeurope.eu/

https://interregeurope.eu/cherry

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

video